nieuws

De 4 competenties van de toekomst

Persoonlijke ontwikkeling

De wereld om ons heen verandert. Verander jij mee? Of blijf je vasthouden aan de traditionele secretaressetaken die langzaam verdwijnen? Drie trainers leggen uit welke competenties je nodig hebt om klaar te zijn voor de toekomst.

De 4 competenties van de toekomst

“Secretaresses die traditioneel geschoold zijn, krijgen het steeds moeilijker”, zegt trainer Sander Schroevers. “De werkzaamheden veranderen door de toenemende digitalisering. Bovendien staat er een ander type managers op. Zij willen graag werken met secretaresses die bij de tijd zijn en die zes ballen tegelijk in de lucht kunnen houden. Er zijn secretaresses die dat nooit geleerd hebben.”

Competentie 1: Sturen

Wat zijn dan die nieuwe competenties van de 21ste eeuw? Dat begint met een goed sturend vermogen. “Dit betekent dat je in staat bent om de regie te nemen en voor je eigen doelen te gaan”, zegt trainer Jocelyn Rebbens. “Initiatief nemen hoort daarbij. Je moet het leuk vinden om nieuwe werkzaamheden op te pakken, ook als die buiten je takenpakket vallen. Het is essentieel dat je je gaat verdiepen en misschien moet je je ook wel specialiseren, zodat je een proactieve sparringpartner voor je manager wordt. Bovendien heb je doorzettingsvermogen nodig. Niet alles lukt in één keer. Ben jij in staat om weer op te staan en door te gaan? Je ontdekt je eigen veerkracht door de tegenslagen die je te verwerken krijgt.”

Jocelyn zegt dat je bovendien een gezonde nieuwsgierigheid nodig hebt voor een goed sturend vermogen. “Je denkt regelmatig: wat is goed voor mij en voor de organisatie? En vaak is het ook: niet teveel denken maar gewoon doen. Dat vraagt om lef. En je moet fouten durven te maken. De manager speelt een cruciale rol in dit proces. Is hij in staat om zaken echt aan jou over te laten? Of blijft hij jou controleren? Je hebt de ruimte nodig om te komen tot een goed sturend vermogen. Hij of zij kan jou wel coachen of aanmoedigen.”

Competentie 2: Samenwerken

Een tweede competentie die steeds belangrijker wordt in de toekomst is: samenwerkend vermogen. “Dat begint met een goede grondhouding”, zegt trainer Gunilla Blijsie. “Je moet ervan doordrongen zijn dat je samen verder komt dan alleen. Je komt niet tot een goede samenwerking als je stiekem denkt dat je het zelf beter of sneller kunt.”

Het is belangrijk dat je in staat bent om gezamenlijke doelen te formuleren. Gunilla: “Daar horen communicatieve vaardigheden bij. Kan je je eigen logica of gedachtegang goed verwoorden? En ben je in staat om écht goed te luisteren naar de ander? Of hoor je wat je graag wilt horen? Het loont om goed te kunnen schakelen tussen gevoel en inhoud. Dit betekent aan de ene kant dat je oog hebt voor je eigen emotie èn die van de ander; ‘Hoe gaat het met de ander? Zit hij goed in zijn vel?’ Aan de andere kant moet je ook in staat zijn om situaties zakelijk te zien; ‘wat zijn onze afspraken, of is de klus misschien te moeilijk of teveel voor de ander?’ Het is lastig om onderling feedback te geven als je de neiging hebt alles persoonlijk op te vatten. En bij een goede samenwerking hoort een open sfeer waarin je beide tot op zekere hoogte je onzekerheden of frustraties mag laten zien. Vertel de ander waar je tegenaan loopt of waarom iets niet lukt. Je komt verder als je elkaar als gelijkwaardig blijft zien en met elkaar meedenkt. Zo kom je samen tot het beste resultaat.”

> Lees ook: 10 onmisbare competenties voor de secretaresse

Competentie 3: Problemen oplossen

De derde competentie is: probleemoplossend vermogen. “Dit betekent dat je in staat bent om een probleem te herkennen, te erkennen, te analyseren en om een oplossing te creëren”, zegt Sander. “Je kunt ook denken: laat maar. Het is niet mijn probleem. Mensen met een groot probleemoplossend vermogen zien de situatie als een uitdaging en komen in actie.” Sander onderscheidt twee soorten uitdagingen, namelijk acute en lange termijn problemen. “Voor acute problemen moet je snel kunnen handelen. Daar horen vaardigheden bij zoals assertiviteit en het vaststellen van de juiste prioriteiten. Lange termijn problemen zijn groter. Daarbij is het belangrijk dat je een duidelijk beeld hebt van het probleem, de achterliggende oorzaken en de doelen die je wilt bereiken. Vaak moet je ook weten hoe de verschillende stakeholders tegen het probleem aankijken. En je moet ervoor zorgen dat jouw oplossing goed landt. Over het algemeen is het oplossen van een lange termijn probleem niet moeilijk. Je kunt een stappenplan gebruiken. Het is vooral van belang dat je er voldoende tijd voor neemt en niet alsnog gaat voor de haastige oplossing. Mensen blinken vaak uit in het oplossen van acute óf lange termijn problemen. Het is de kunst om beide goed te beheersen.”

Competentie 4: Internationaal samenwerken

De laatste competentie die steeds belangrijker wordt in de toekomst is: de vaardigheid om samen te kunnen werken met mensen uit andere culturen. “De basis van deze vaardigheid is dat je begrijpt dat je zelf anders bent dan de rest”, zegt Sander. “Onze manier van werken sluit eigenlijk alleen aan bij mensen uit Scandinavische landen. De rest van de wereld is anders dan wij. Je kunt wel stug volhouden dat je jezelf wilt blijven. Maar dat betekent dat jezelf links rijdt en de rest rechts. Uiteindelijk geeft dat toch een botsing. Daarom is het goed om te weten hoe je zelf bent. Als Nederlanders zijn we erg individualistisch. We kennen weinig hiërarchie en we hebben de neiging om alles vast te leggen in mailtjes en contracten. Mensen uit andere culturen kijken daar vaak raar van op. En misschien willen zij graag investeren in de relatie en daar hebben wij als Nederlanders weer minder oog voor.” En natuurlijk moet je je verdiepen in de cultuur van de ander. Sander: “Daardoor snap je waarom dingen fout gaan en wat je kunt doen om de samenwerking te verbeteren.”

Break

Wil jij je de competenties van de 21ste eeuw eigen maken? Kom dan naar de Management Support Break met de trainers Jocelyn Rebbens, Sander Schoevers en Gunilla Blijsie. Tijdens deze Break krijg je inzicht in wat er verandert, hoor je voor welke uitdagingen jij komt te staan, leer je welke competenties je nodig hebt en hoe je deze (verder) ontwikkelt. De Break vindt plaats op 23 juni 2017. Kijk voor meer info op break.managementsupport.nl.

Wil je dit artikel nog eens nalezen of bewaren? Je kunt hier de pdf downloaden.

Reageer op dit artikel