vraag & antwoord

Wat is het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek?

Persoonlijke ontwikkeling

De gesprekken gaan allebei over jouw functioneren. Het verschil zit ‘m hierin: of het één- of tweerichtingsverkeer is. Functioneringsgesprek Een functioneringsgesprek vindt plaats op basis van tweerichtingsverkeer: jij en je leidinggevende kunnen punten inbrengen (wensen, kritische opmerkingen, doelen enz.) en afspraken maken over die punten en de invulling van je (loop)baan. Het belangrijkste doel van […]

De gesprekken gaan allebei over jouw functioneren. Het verschil zit ‘m hierin: of het één- of tweerichtingsverkeer is.

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek vindt plaats op basis van tweerichtingsverkeer: jij en je leidinggevende kunnen punten inbrengen (wensen, kritische opmerkingen, doelen enz.) en afspraken maken over die punten en de invulling van je (loop)baan. Het belangrijkste doel van het functioneringsgesprek is jouw functioneren en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Beoordelingsgesprek

Bij een beoordelingsgesprek gaat het om eenrichtingsverkeer: je leidinggevende geeft een analyse van hoe hij/zij tegen jouw functioneren aankijkt (inzet, resultaten, invulling enz.) en geeft een waardeoordeel, in het algemeen of per taak, vaak aan de hand van criteria die voor de organisatie en jouw functie zijn vastgesteld. Tijdens dit gesprek kan ook worden gekeken of de afspraken zijn gehaald die gemaakt zijn in het functioneringsgesprek. Ruwweg heeft het beoordelingsgesprek drie doelen.

Drie doelen

1) het verbeteren van jouw functioneren en motivatie;
2) het optimaal benutten van jouw capaciteiten;
3) het (her)formuleren van arbeidsvoorwaarden (salaris, promotie).

Op Secretaresse Assistent vind je een handig voorbeeld van een beoordelingsformulier.

Goed voorbereid onderhandelen
Kritiek geven en ontvangen
Gesprekstechnieken: luisteren
Beoordelingsgesprek – formulier
Training: Bewust mondeling communiceren