nieuws

Notuleren? Dat kun je uitbesteden

Vergaderen

Zorgt notuleren voor extra werkdruk? Ja, zegt ruim de helft van de secretaressen die meededen aan de enquête van Notuleerservice. De oplossing kan zijn om deze taak uit te besteden.

Notuleren? Dat kun je uitbesteden

Er is genoeg uitdaging voor de secretaresse anno nu: reorganisaties, digitalisering en het terugschroeven van het aantal fte’s zijn aan de orde van de dag. Hoe kun je als perfectionistische duizendpoot de gewenste kwaliteit leveren? Kan uitbesteden van het notuleren hieraan bijdragen?

Werkdruk hoger

Notuleerservice Nederland verstuurde een online enquête en vroeg 338 secretaressen hoe zij hun werk beleven. Allereerst een fact-check: is er inderdaad sprake van een hogere werkdruk? Ja, antwoordt maar liefst 88,5%. Door organisatorische veranderingen is de werkdruk hoger. Vooral bij overheidsdiensten en de gezondheids- en welzijnszorg hebben bijna alle respondenten het drukker. Zelfs in de sector waar men de minste werkdruk ervaart, de financiële dienstverlening, geeft driekwart aan een tandje bij te moeten zetten.

Accent verschuift

Ook de aard van het werk verandert door de digitalisering en doordat secretaressen steeds nauwer bij projecten betrokken worden. “Het accent van de werkzaamheden van de secretaresse is verschoven”, vertelt Rufus Flipse, algemeen directeur van Notuleerservice Nederland en NotuBiz. “De secretaresse zit steeds vaker in de stoel van de opdrachtgever. Hierdoor is zij niet langer degene die haar schaarse tijd kan besteden aan het uitwerken van notulen.”

Ballast

Zorgt notuleren voor extra werkdruk? Precies de helft van de secretaressen (50%) bevestigt dit. Binnen sommige branches ligt dit percentage wat hoger, zoals bij de gezondheids- en welzijnszorg (59,7%). De druk die notuleren met zich meebrengt, lijkt samen te gaan met organisatorische veranderingen, want binnen gezondheids- en welzijnszorg zegt 97,2% van de respondenten last te ondervinden van veranderingen in de organisatie.

Notuleren uitbesteden

Rufus Flipse, algemeen directeur van Notuleerservice Nederland en NotuBiz, merkt dat er steeds meer interesse is voor uitbesteding: “We zien bij Notuleerservice Nederland een sterke toename van het aantal notuleeropdrachten, we krijgen zo’n 30% meer aanvragen.” Dit kwam ook naar voren uit de online enquête: bijna de helft (46,6%) van de respondenten wil dat er proactief wordt meegedacht over hun schriftelijke verslaglegging en 69,3% wil weten hoe andere organisaties hun verslaglegging efficiënter inrichten. Het proactief meedenken is waar Notuleerservice Nederland zich dan ook op richt. Rufus: “Secretaressen krijgen een gratis tool waarmee ze kostenbesparingen in kaart kunnen brengen, zodat ze intern een goed verhaal kunnen vertellen. Bij de eerste keer dat het notuleren wordt uitbesteed, zie je wel wat koudwatervrees. Logisch, want notuleren geef je niet zomaar uit handen. Daarom hechten we veel waarde aan een goede begeleiding. Een ander onderdeel van het verhaal is onze certificering op het gebied van informatieveiligheid. Daarmee garanderen we de integriteit van de notulist en onze werkprocessen, zodat vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk blijft.”

Efficiënter leren notuleren

Om werkdruk te voorkomen, kun je natuurlijk ook leren efficiënter te notuleren met de hulp van de opleiding Efficiënt notuleren. Tijdens deze training leer je beter en gemakkelijker informatie te selecteren, waardoor je minder aantekeningen hoeft te maken tijdens een vergadering.

Door Anouk van Doornen

Reageer op dit artikel