artikel

Tips voor je beoordeling

Taal en communiceren

De beoordelingsronde komt er weer aan.  Heb je nog geen idee hoe je beoordeling er uit gaat zien? Dan is er werk aan de winkel. Onderstaande tips helpen je om verrassingen te voorkomen.

Tips voor je beoordeling

Ken de beoordelingscriteria

Als je niet weet waar je op beoordeeld wordt, dan is iedere beoordeling natuurlijk een verrassing. Dit is dus de eerste en de belangrijkste tip: ken de concrete criteria al aan het begin van de beoordelingsperiode. Welke competenties zijn in jouw functie van belang en aan welke beschrijvingen van gedrag moet je voldoen. Kijk goed of dat concreet genoeg is. Een beschrijving als: ‘Bewaken van processen’ is te vaag: wanneer doe je dat dan goed? Bespreek met je leidinggevende de criteria en maak die zo concreet mogelijk.

Ken de beoordelingsprocedure

Weet hoe je beoordelaar tot de beoordeling komt. Het komt helaas nog steeds voor dat een beoordelaar pas gaat nadenken over de beoordeling als het formulier moet worden ingevuld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Let er op dat je over een heel jaar beoordeeld wordt: wat je hebt gepresteerd in het eerste kwartaal is immers net zo belangrijk als wat je hebt gepresteerd in het laatste kwartaal. Houd je eigen prestaties bij in een logboekje. Zo weet je zelf nog voorbeelden te noemen over het hele jaar. Bespreek de beoordelingsprocedure door met je leidinggevende aan het begin van het jaar en vraag om tussentijdse evaluatiegesprekken.

Vraag regelmatig feedback aan je collega’s en (interne) klanten

Vraag gedurende het jaar regelmatig feedback aan de mensen die het meest met jou te maken hebben. Zo houd je zicht op je talentontwikkeling en ontwikkel je een reëel zelfbeeld. Een beoordelingsgesprek van je leidinggevende is vaak gebaseerd op één paar ogen. Feedback wordt pas echt interessant als je bevindingen van meerdere mensen hoort.

Doe concreet iets met die feedback

Laat zien dat je iets doet met de feedback die je krijgt. Dat kan door bijvoorbeeld een training te volgen of een collega te vragen je te helpen bij je ontwikkeling. Merk je bijvoorbeeld dat je moeite hebt om overzicht te houden? Vraag dan een collega die dat wel goed kan je daarbij te helpen.

Wil je meer weten? In het novembernummer van Management Support (verschijnt op 3 november) staat een artikel met nog vier tips voor je beoordelingsgesprek. 

Reageer op dit artikel