artikel

Feedback krijgen: 5 onmisbare handvatten

Taal en communiceren

Het is nooit écht leuk om feedback te krijgen. Dat het nu eenmaal een noodzakelijk kwaad is en dat je dat accepteert, dat is al een goede start. Daarnaast kun je leren om er op een andere manier naar te kijken. Met de onderstaande tips haal je veel meer uit je feedback en kun je er beter mee omgaan.

Feedback krijgen: 5 onmisbare handvatten

Handvat 1: let op wie de feedback geeft

Niet alle feedback heeft een gelijke waarde. De feedback van een ervaren collega die je aan de hand van een project aangeeft waar het project beter kan, is buitengewoon zinvol. Je kunt ook feedback krijgen van een goedbedoelende collega die tegen je zegt “vooral door te gaan” als iets niet lukt. Daar heb je een stuk minder aan.

Het maakt dus uit wie de feedback geeft en hoeveel waarde je er aan hecht. Je kunt kiezen: kies op je werk liever bewust een klein aantal personen aan wie je regelmatig feedback vraagt. Laat verder de feedback die je van mensen die de situatie minder goed begrijpen voor wat het is. Je kunt ze natuurlijk wel bedanken voor de tips.

Handvat 2: maak de feedback concreet

Feedback die eigenlijk helemaal niets zegt en waar je niks mee kan: ooit meegemaakt? Ik wel! Een paar voorbeelden:

Nietszeggende feedback:

  • Hee, doe eens wat!
  • Je zou eens wat meer initiatief moeten nemen.
  • Wat je nu gemaakt hebt, is gewoon niet goed.
  • De resultaten moeten echt beter.
  • Laat je eens wat meer zien.

Deze vormen van feedback zijn niet concreet genoeg. Accepteer ze daarom niet. Aan jou de schone taak om deze feedback concreter te krijgen. Dat doe je door de feedbackgever vragen te stellen die ertoe leiden dat de informatie concreet wordt. Door het concreet te maken wordt het voor jou mogelijk om de feedback om te zetten in actie. Voorbeeld? Stel dat je in een projectvoorstel de financiële paragraaf onvoldoende hebt uitgewerkt (dat is de feedback), dan kun je dit verbeteren door bij een meer ervaren projectleider enkele voorbeelden op te vragen (actie).

Handvat 3: de kracht van herhaling

Feedback krijgt meer waarde als het uit verschillende, onafhankelijke hoeken komt. Het kan dus zinvol zijn om stil te staan bij alle stukjes feedback die je van deze bronnen ontvangt. De optelsom van deze feedbackbronnen kan je een goede richting geven waar je in je werk meer (of minder) aandacht aan moet schenken. Op die manier kun je je werk als professional verbeteren.

Tip: Geef in een functioneringsgesprek uit jezelf aan welke feedback je ontvangen hebt en op welke wijze je dit aangepakt hebt. Succes verzekerd!

Handvat 4: niet alles tegelijk

Natuurlijk, je bent van goede wil. Het is alleen onverstandig om alle feedback gelijk op te pakken. Waarschijnlijk zal het resultaat teleurstellend zijn omdat het te veel is en te weinig gericht. Mijn suggestie is om je focus te richten op één verbeterdoel naar aanleiding van de feedback die je hebt gekregen. Je pakt dan natuurlijk de feedback waar je zelf het meeste aan hebt en waar je de zin van inziet. Zo wordt de kans op succes groter en blijf je ook jezelf.

Handvat 5: mislukken kan niet

Als je naar aanleiding van feedback iets nieuws hebt uitgeprobeerd, en het gaat niet helemaal goed, is dat normaal. Elk nieuw gedrag leer je door vallen en opstaan. En nieuwe dingen zijn in het begin voor je gevoel wat gekunsteld of komen zo over. Vraag opnieuw feedback (aan iemand die je vertrouwt, zie punt 1) en probeer het gewoon nog een keer. Je zult merken dat het na verloop van tijd steeds beter gaat. Het is ook leuk voor je collega’s, want zij merken dat je er moeite voor doet. Ze zullen dit waarderen.

Reageer op dit artikel