checklist

Tekst controleren: 10 tips

Taal en communiceren

Ga niet af op de automatische spellingcontrole maar controleer ook zelf.

De automatische spellingcontrole van Word haalt niet alle fouten uit je documenten. Controleer je (geprinte) tekst zelf dus ook nog een keer. Let hierbij op de volgende punten.

– Lees je tekst niet als je gehaast of gestrest bent. Probeer op een ontspannen moment het document na te kijken en neem de tijd.

– Lees de inhoud na en let op de leesbaarheid van de tekst en of deze vloeiend loopt.

– Controleer de tekst, woord voor woord, op grammatica en plaatsing van leestekens.

– Wanneer je cijfers en berekeningen overneemt in documenten, kijk dan de cijfers na met de bron ernaast én reken zo mogelijk na of de berekeningen correct zijn.

– Houd referentiemateriaal bij de hand zodat je dingen kunt nakijken en aanvullingen of veranderingen meteen kunt doorvoeren.

– Let op fouten in namen, adressen, data, titels en dergelijke.

– Bij lange documenten controleer je de tekst ook op continuïteit in stijl. Neem af en toe pauze om fris en alert te blijven.

– Een spellingchecker herkent de context van een zin niet. Let daarom op woorden die wel correct zijn geschreven, maar niet correct zijn gebruikt.

– Wees consequent in het gebruik van de tijd waarin je de werkwoorden zet. Verleden tijd en tegenwoordige tijd binnen één tekst is meestal niet logisch. Dit geldt ook voor voornaamwoorden: gebruik ‘je’ en ‘u’ niet door elkaar.

– Maak een lijstje met veelvoorkomende en herhaaldelijk gemaakte fouten. Spijker eventueel je kennis op dit gebied bij met een boek of training.

8 tips voor een goede zinsbouw
Snel redigeren: 10 tips
Tekstopbouw
Boek: Correspondentie Support
Training: Redigeren van teksten

Reageer op dit artikel