checklist

Tekstopbouw

Taal en communiceren

Bouwstenen voor een heldere boodschap in je brief

Opening

Maak duidelijk waarom je de brief stuurt. Zet meteen de juiste toon in, win vertrouwen en kweek een positieve sfeer. Een korte, levendige opening vangt de aandacht van de lezer en prikkelt om verder te lezen.

Centraal thema

Het centrale thema is de kern van de brief. Formuleer in gedachten de grote lijnen van je verhaal. Zorg voor een goede opbouw. Het centrale thema kun je verdelen in subthema’s en alinea’s. Daarmee houd je de tekst overzichtelijk. Laat details weg; het gaat om de essentie van de boodschap.

Samenvatting

Geef de kernpunten van de brief weer. Als je boodschap uitvoerig is, plaats dan de samenvatting direct na de opening. Bij een eenvoudige boodschap staat deze na het centrale thema.

Afsluiting

De afsluiting is bedoeld om een reactie op je brief teweeg te brengen. Maak het daarom in de afsluiting duidelijk wat je van je lezer verwacht en binnen welke termijn.

De lay-out van een brief
Zakelijk briefpapier maken (of nabestellen)
Klachtenbrief
Beginzin
Boek: Europees corresponderen
Training: Bewust schriftelijk communiceren

Reageer op dit artikel