checklist

Klinkerbotsing vermijden

Taal en communiceren

Wat is klinkerbotsing en hoe vermijd je het?

Klinkerbotsing kan voor verwarring zorgen wanneer we 2 letters die meestal 1 klinker of een tweeklank verbeelden in een woord toch afzonderlijk moeten lezen. Bijvoorbeeld in plaats van aa of ui a-a of u-i. Dat is het geval wanneer de letters tot verschillende lettergrepen behoren. Dit komt voor in samenstellingen, afleidingen en sommige ongelede woorden.

Welke klinkers botsen?

Klinkerbotsing

aa, ae, ai, au
ee, ei, eu
ie
oe, oi, oo, ou
ui, uu

Geen klinkerbotsing

ao
ea, eo
ia, io, iu
oa
ua, ue, uo
aj, ej, oj, uj
iji (ij+i)
ay, ya, ey, ye, iy, yi, oy, yo, uy, yu

Klinkerbotsing vermijden:

– in een samenstelling: door een koppelteken.
Bijvoorbeeld: gala-avond, bureau-inhoud.
– in een ongeleed woord: door een trema.
Bijvoorbeeld: poëzie, patiënt.
– in een afleiding: door een trema.
Bijvoorbeeld: geërfd, smeuïg.

Geen klinkerbotsing? Dan schrijf je alles aan elkaar.
Bijvoorbeeld: beantwoord, geolied, koffieautomaat.

Ervan uitgaan; hoe schrijf je dat?
Hoe kun je zien of een woord mannelijk of vrouwelijk is?
Controleren van spelling
Boek: Spelling en taaltips
Training: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel