checklist

Schrijfopdracht voorbereiden

Taal en communiceren

Hoe bereid je een schrijfopdracht voor?

Een schrijfklus is een complex proces. Het is geen taak ‘die je er even bij doet’. Of het nu om een brief, een rapport of het uitwerken van een brochure gaat, schrijven vraagt om aandacht en concentratie. Velen zien er als een berg tegenop. Wat kun je doen aan voorbereiding?

Baken de opdacht af
Bij een goede schrijfopdracht spreek je met je opdrachtgever belangrijke zaken af. Vragen die je stelt, zijn:

  • Wie is precies de opdrachtgever en opdrachtnemer?
  • Welke vorm moet de tekst krijgen?
  • Wie zijn de beoogde lezers?
  • Wat is het doel?
  • Zijn er tussentijdse controles en wie geeft feedback?
  • Wanneer is de deadline?

Verder moeten de verantwoordelijkheden duidelijk zijn: wie doet wat? Bedenk dat je de opdracht ook kunt weigeren als je hem echt niet kúnt aannemen.

Houd het simpel
Wellicht voel je je gewaardeerd als men je een ingewikkelde opdracht geeft. Bedenk wel dat het uiteindelijk om het resultaat gaat. Als het een te complexe opdracht is, maak er dan 2 of 3 afzonderlijke delen van.

Onderhandel
Zeg niet onmiddellijk ja. Je hebt de meeste invloed in het begin als iemand je vraagt een tekst te maken. Maak je eigen positie kenbaar. Zeg pas ja op het moment dat de opdracht helemaal helder en begrijpelijk is en je zeker weet dat je agenda het toelaat. Pas op voor trucjes. Vragen als ‘wil je er eens naar kijken?’ of opmerkingen als ‘jij bent hier zo goed in’ kunnen vleiend zijn, en maken dat je ondoordacht ‘ja’ zegt.

Denk aan de lezer
De lezer is namelijk de belangrijkste partij. Of het nu om een zakelijke brief, een rapport of notulen gaat, het succes van je stuk staat of valt met de geschiktheid ervan voor de lezer. Begrijpt hij waarover het gaat en houdt het zijn aandacht vast? Laat goed tot je doordringen wie je lezers zijn en stem daarop af.

Verdeel de klus in brokken
Handig is om het in 3 stappen te doen: voorbereiding (40% van je tijd), schrijven (20%) en eindredactie/correctie (40%). Dit geeft controle en rust en je werkt efficiënter.

Spreektaal tijdens het schrijven
Onaantrekkelijk taalgebruik: hoe vermijd je dat?
Formuleren van beeldschermteksten
Klantgerichte brieven schrijven
Boek: Vlot en helder schrijven
Training: Creatief zakelijk schrijven

Reageer op dit artikel