checklist

De basis van het samenvatten

Taal en communiceren

Samenvatten lijkt misschien simpel, maar dat is het niet.

Niet voor niets zijn er talloze boeken die uitsluitend over de kunst van het samenvatten gaan. In een samenvatting geef je in eigen woorden een verkorte weergave van een oorspronkelijke tekst. Handig is om de volgende stappen te doorlopen. Zo schrijf je een tekst die ‘op maat’ is voor het doel en de doelgroep.

  1. Beoordeel eerst wat voor soort tekst je voor je hebt. Is het een rapport, een onderzoek, een essay, een literaire tekst? Dit moet je aan je lezer duidelijk maken.
  2. Welk doel heeft deze tekst? Overtuigen, informeren, adviseren, amuseren? Dit moet duidelijk zijn voor de lezer.
  3. Voor wie is deze tekst geschreven? Wat is de doelgroep?
  4. Voor wie schrijf je de samenvatting? Is dat voor dezelfde groep?
  5. Met de antwoorden op bovenstaande vragen, weet je wat de beste vorm is voor de samenvatting.
  6. Bepaal de kern: de hoofdgedachte, de probleemstelling of de centrale vraag.
  7. Stel vast wat de hoofdpunten zijn. Let hiervoor op de indeling van de hoofdstukken, de paragrafen en alinea’s. Elke alinea heeft een kern – vaak de eerste of de laatste zin.
  8. Je schrijft de samenvatting door te beginnen met de kern en de hoofdpunten met elkaar te verbinden.

Schrijven; planningsproblemen ondervangen
Onaantrekkelijk taalgebruik; hoe vermijd je dat?
Formuleren van beeldschermteksten
Boek: Sneller lezen, sneller schrijven
Training: Creatief zakelijk schrijven

Reageer op dit artikel