checklist

Presenteren: zo doe je dat (1)

Taal en communiceren

Een beknopte handreiking

Naarmate je meer ervaring opdoet als managementondersteuner kan er een moment komen waarop je gevraagd wordt een presentatie te geven. Een nieuwe uitdaging voor je, maar hoe pak je dat aan?

Voorbereiding presentatie

Voor je aan de slag gaat met de inhoud van je presentatie moet je duidelijkheid hebben over een aantal zaken.

 • Wat is het doel van de presentatie: wat verwacht de opdrachtgever van je?
 • Wie zijn je toehoorders? Wat weten zij over het onderwerp van je presentatie en wat verwachten zij van jouw presentatie?
 • Hoeveel tijd heb je om je presentatie te geven?
 • Waar geef je de presentatie, hoe is de opstelling van de presentatieruimte en welke hulpmiddelen zijn daar beschikbaar?
 • Brainstormen

  Doel en doelgroep duidelijk? Brainstorm dan een aantal dagen tussen de normale werkzaamheden door over de inhoud van je presentatie. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt en noteer alle onderwerpen en ideeën telkens wanneer ze in je opkomen. Het maakt niet uit wat het is, later bekijk je wat je daarvan daadwerkelijk kunt gebruiken.

  Indeling

  Hierna maak je een indeling voor je presentatie bestaande uit:

 • Inleiding
 • Kern
 • Slot
 • Inleiding

 • Je stelt jezelf kort voor, voor zover de toehoorders jou nog niet (in relatie tot het onderwerp van je presentatie) kennen. Wie ben je en waarom verzorg jij deze presentatie?
 • Je vertelt wat het onderwerp van je presentatie is, waarom hiervoor gekozen is (wat de aanleiding was) en wat het doel van je presentatie is.
 • Geef de structuur van je presentatie aan: wat zijn de onderdelen en in welke onderlinge samenhang en volgorde worden deze gepresenteerd? Geef aan wanneer toehoorders vragen kunnen stellen: kan dit gedurende jouw presentatie of geef je daar aan het eind van je presentatie gelegenheid voor? Met het aangeven van het doel en de structuur geef je de toehoorders houvast en helpt ze jouw presentatie te volgen waardoor je je doel beter bereikt.
 • Kern

  Je presenteert het onderwerp: je diept het uit, illustreert het en maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Het doel van je presentatie en de samenstelling van je toehoorders bepalen hierbij je selectie. Zorg hierbij voor een logische samenhang en opbouw. In de kern moet je tot het doel van je presentatie komen. Check ook of je dit met de gekozen inhoud en opbouw bereikt.

  Slot

  Geef een korte samenvatting van de kern van je boodschap, aangevuld met je conclusie. Eindig met een persoonlijke mening, aanbeveling, wens of vraag.

  Pakkende opening

  Wanneer de inhoud klaar is, kun je nadenken over een pakkende opening waarmee je de presentatie begint. In relatie tot het onderwerp van je presentatie kun je bijvoorbeeld een keuze maken uit:

 • een persoonlijke ervaring
 • een actuele gebeurtenis
 • een krantenkop
 • een vraag
 • een anekdote
 • een citaat
 • een alledaags voorbeeld
 • Presenteren: zo doe je dat (2)
  Presenteren van een idee
  Boek: Digitaal presenteren
  Training: Secretaresse met stijl: effectief presenteren

  Reageer op dit artikel