checklist

Wat is enthousiast telefoneren?

Taal en communiceren

Enthousiast telefoneren in een notendop.

Enthousiast telefoneren is het voeren van telefoongesprekken op zakelijk gebied waarbij je het gevoel van betrokkenheid, plezier, motivatie en opgetogenheid ervaart en durft in te zetten op zo’n manier dat het gevoerde gesprek door beide partijen als prettig en warm wordt ervaren.

Zaken die hierbij belangrijk zijn, zijn: stemgebruik, krachtig en actief taalgebruik en woordkeuze.

Stemgebruik

De toon waarop je iets zegt is van betekenis: niet te hard en niet te zacht, maar prettig en vrolijk. ‘Nee’ zeggen is lastig, maar als je dit op een plezierige toon doet, wordt het over het algemeen geaccepteerd. Dit kun je doen door aan het einde van de zin je stem wat omhoog te brengen.
Praat rustig, een te hoog tempo geeft een gehaast gevoel. Te hard praten kan agressief overkomen, te zacht weer onzeker. Speel met de klanken en breng zo melodie aan in je zinnen.

Krachtig en actief taalgebruik

Korte zinnen komen krachtiger over dan lange. Gebruik liever geen woorden als ‘hopen’, ‘proberen’ of ‘we zien wel’. Dat komt te vrijblijvend over en ontkracht de conversatie. Zo is bijvoorbeeld ‘Wij werken het rapport vandaag uit. Morgen hebt u het in huis’ beter dan ‘Wij zullen het rapport vandaag uitwerken. Waarschijnlijk hebt u het dan morgen’.
Spreek zo veel mogelijk in de tegenwoordige en toekomende tijd. Zo kom je actief over en laat je horen dat je bezig bent met oplossingen en activiteiten die een bijdrage leveren aan het verzoek van de beller.

Woordkeuze

Woorden als ‘natuurlijk’, ‘dat is prima’ zijn positieve, uitnodigende woorden die een positieve wending kunnen verzorgen in een positief gesprek. Terwijl woorden als ‘ja maar’, ‘nee’, ‘helaas’ juist een negatieve lading hebben. Richt je ook op wat wél kan, in plaats van op wat níet kan.
Vermijd het gebruik van stopwoorden als ‘eh’, ‘dus’, ‘zeg maar’, ‘nou’, ‘eigenlijk’. Bij veelvuldig gebruik ervan kom je onzeker over. Je gesprekspartner kan met zijn gedachten dan afdwalen.

Meer weten over dit onderwerp? In de nieuwe Taalanker Enthousiast telefoneren vind je veel meer informatie, voorbeelddialogen en oefeningen.

Telefoneren naar het buitenland
Effectief telefoneren
Boek: Europees telefoneren
Training: Telefoon- en receptievaardigheden

Reageer op dit artikel