checklist

Briefopbouw voor vier soorten brieven

Taal en communiceren

Tips voor inleiding, middenstuk en slot

Hoe je een brief opbouwt, hangt af van de boodschap die je voor de lezer hebt. Gaat het om een plezierig, een neutraal of een negatief bericht? Verschillende boodschappen kun je beter ook verschillend verpakken. Grofweg zijn er twee indelingen:

Directe benadering

Hoofdzaak komt aan de orde in de inleidende alinea
1. kern
2. toelichting
3. afsluiting

Indirecte benadering

Hoofdzaak wordt uitgesteld tot middenstuk van de brief
1. inleiding
2. toelichting
3. kern

Directe benadering: brief met goed/neutraal nieuws dat de lezer verwacht

Inleiding: belangrijkste informatie
Midden: specificering, nadere afspraken, eventueel: argumentatie
Slot: herhaling van precieze afspraken (wie doet wat op welke termijn), vriendelijke, positieve afsluiting

Directe benadering: brief met slecht nieuws dat de lezer verwacht

Inleiding: slecht nieuws
Midden: argumentatie
Slot: vriendelijke afsluiting

Indirecte benadering: brief met informatie die de lezer niet verwacht

Inleiding: aanduiding onderwerp, voorgeschiedenis
Midden: belangrijkste informatie
Slot: precieze afspraken, specificaties, vriendelijke afsluiting

Indirecte benadering: brief met slecht of onaangenaam nieuws

Inleiding: onderwerp (en voorgeschiedenis)
Midden:
– eerst een ‘buffer’: algemene argumenten
– dan het onaangename nieuws
– vervolg: bijkomende redenen
Slot: neutrale afsluiting

(bron: Vraagbaak Nederlands)

Titulatuur: aanhef en adressering
Voorbeeldbrieven
Eindzin
Boek: Internationale zakenbrieven
Training: Klantgericht brieven schrijven

Reageer op dit artikel