checklist

Afkortingen

Taal en communiceren

Over punten en hoofdletters

Er zijn geen officiële regels wat betreft hoofdlettergebruik en punten in afkortingen, maar onderstaande regels stemmen het meest overeen met het heersende gebruik.

Hoofdletters

• Een afkorting van een eigennaam (denk aan een bedrijf of een organisatie) krijgt hoofdletters als je de letters één voor één uitspreekt: KLM, NOS, CPB.

• Afkortingen van eigennamen die je als één woord uitspreekt, en die bestaan uit vier of meer letters, hebben alleen een beginhoofdletter: Avro, Opec, Buma/Stemra, Riagg, Unicef.

• Voor afkortingen van gewone woorden zoals collectieve arbeidsovereenkomst (cao), besloten vennootschap (bv), compact disc (cd) is de regel dat je kleine letters gebruikt. Meer voorbeelden: aio, btw, cao, demo, pc, tbc, ufo. (Maar het is wel: ADSL, DNA, IQ…)

• WIA, WW, AOW en andere afkortingen van wettelijke regelingen schrijf je met hoofdletters.

• Afkortingen van algemene schooltypes bestaan uit kleine letters, dus: mbo, vwo, havo. Een specifieke instelling (eigennaam) krijgt wel hoofdletters, dus TU Delft, VU (Vrije Universiteit).

• Titels kort je af met kleine letters en na de afkorting volgt een punt: mr., drs., ir., prof.

• In samenstelling met een letter gevolgd door een streepje en een woord, is de eerste losse letter een hoofdletter, dus: T-shirt, V-teken.

Punten

Een afkorting die je letter voor letter uitspreekt, kent geen punten: KLM, wc, bv, tv, cd, cao. Voor afkortingen die je uitspreekt als het hele woord of de hele woorden waar de afkorting voor staat, schrijf je punten na ieder afgekort woord, bijvoorbeeld: m.b.t., blz., dr., enz., a.u.b., o.a.

Afkortingen met apostrof of streepje

Is de afkorting een afleiding, dan krijgt deze een apostrof: WAO’er, cao’s. Is de afkorting een samenstelling, dan krijgt deze een streepje: AOW-regeling, ICT-onderwijs, IQ-test, RSI-therapie, vwo-klas.

Ingeburgerde afkortingen die als woorden worden uitgesproken en in kleine letters worden gespeld, gedragen zich bij samenstelling én afleiding als gewone woorden: horecabeurs, pinnen, bommoeder.

Afkortingen in Engelse mails
Zijn bedrijfsvormen BV, NV, en VOF mannelijk of vrouwelijk?
Boek: Spelling en taaltips
Training: Creatief zakelijk schrijven

Reageer op dit artikel