checklist

Persbericht: zo zorg je ervoor dat het gelezen wordt

Taal en communiceren

Denk hierbij aan vorm en inhoud

Een journalist beslist vaak binnen seconden of hij een persbericht zal verwerken of weggooien. Het is dus zaak om je persbericht zo goed en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat doe je door je in ieder geval te houden aan de wetten waarmee een journalist zélf werkt.

Inhoud

– Je bericht moet nieuwswaarde hebben: wat je te melden hebt, moet min of meer uitzonderlijk en actueel zijn.

– Vermeld de essentie van het persbericht in de aanhef van het (e-mail)bericht.

– Het bericht moet antwoord geven op de 5 W’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom. En ten slotte: hoe?

– Je bericht moet de opbouw van een kranten- of tijdschriftartikel hebben: het begint met een kop (korte kernachtige titel), gevolgd door een lead (de eerste vetgedrukte alinea). In de lead staat in het kort je hele boodschap; de volgende alinea’s werken de details uit in volgorde van belangrijkheid.

– Stem je toon en de inhoud af op de media waarnaar je het bericht stuurt. En probeer zo goed mogelijk in te schatten hoeveel ruimte je redelijkerwijs in krant of dagblad krijgt.

– Je presenteert je bericht objectief en zakelijk: woorden als ‘fantastisch’ of ‘uniek’ laat je zoveel mogelijk weg.

– Dateer je bericht.

– Richt het bericht aan de juiste contactpersoon. Zo voorkom je dat het gaat zwerven op een redactie.

– Onderteken met naam en e-mail van degene bij wie de pers meer informatie kan krijgen.

Vorm

– Zorg ervoor dat je persbericht een titel heeft, het liefst zo in het oog springend mogelijk, zodat de ontvanger geprikkeld is om verder te lezen. Gebruik dus niet het woord ‘persbericht’ als onderwerp of titel.

– Beperk de tekst tot maximaal één A4’tje. Houd de tekst zo kernachtig mogelijk.

– Verwerk het feitelijke bericht in de e-mail of voeg het bij als Word-document. Ook illustraties, foto’s en ander documentatiemateriaal kun je toevoegen. (Je bericht wordt aantrekkelijker met een illustratie.)

– Lever je persbericht ook digitaal aan: per e-mail en via de website van je bedrijf.

– Verstuur je bericht op het juiste moment: rond 14.00 uur. Bij de kranten is de avondploeg dan net begonnen en weekbladjournalisten hebben dan nog de tijd om het bericht te verwerken.

Een persbericht schrijven
Hoe schrijf ik een persbericht?
Voorbeeldbrief bedankt voor persaandacht
Boek: Externe communicatie
Training: Bewust schriftelijk communiceren

Reageer op dit artikel