checklist

Checklist rapporten

Taal en communiceren

Waar moet je op letten als je een rapport opstelt of controleert?

Opbouw

 • Is er een logische opbouw van de hoofdstukken?
 • Is er een duidelijke scheiding tussen hoofdlijnen en bijzaken?
 • Zijn er gegronde conclusies en doordachte aanbevelingen?
 • Kloppen de probleemstelling en -analyses?
 • Zijn de inleiding en afsluiting op elkaar afgestemd?
 • Vormen inleiding, middenstuk en nawerk een geheel?
 • Zijn alle hoofdstukken, paragrafen en alinea’s duidelijk herkenbaar?
 • Is er voldoende gebruikgemaakt van tussenkopjes?
 • Zijn er voldoende prikkelende titels en tussenkoppen?
 • Is het verband tussen de verschillende alinea’s logisch?
 • Zijn de bij- en hoofdzaken per alinea goed onderscheiden?
 • Begrip

 • Informatiedichtheid per alinea: niet te veel of te weinig?
 • Is het rapport begrijpelijk voor het beoogde publiek?
 • Zijn de lastige begrippen steeds gedefinieerd?
 • Zijn alle afkortingen voor de lezer duidelijk?
 • Spelling

 • Zijn de Engelstalige werkwoorden goed vervoegd?
 • Kloppen de verwijswoorden bij geslacht en aantal?
 • Worden de spellingregels van 2006 gevolgd of het Witte Boekje?
 • Beeld

 • Zijn de pagina’s visueel in balans met voldoende witruimte?
 • Is er een goede verhouding tussen tekst en beeld?
 • Bronnen

 • Zijn de bronnen volledig uitgeschreven?
 • Is al het brongebruik verantwoord?
 • Is de schrijfwijze van bronnen in tekst of voetnoot en literatuurlijst juist?
 • Zijn de literatuurlijst en bijlagen in orde?
 • Staat de literatuurlijst op alfabetische volgorde?
 • Boek: Succesvol rapporteren
  Training: Van officemanager naar senior officemanager

  Reageer op dit artikel