checklist

Brieven schrijven: suggesties voor begin- en eindzinnen

Taal en communiceren

Hoe open je een brief zó dat de lezer doorleest en hoe schrijf je een sterk einde? Deze voorzetjes voor begin- en eindzinnen helpen je verder.

Beginzinnen
Een beginnetje maken is vaak het lastigst. Hier volgen de suggesties voor beginzinnen.

Zoals
– Zoals afgesproken ontvangt u…
– Zoals beloofd laten wij u weten dat…

Graag
– Graag stuur ik onze offerte voor…
– Graag informeer ik u over…
– Graag presenteer ik u…
– Graag vestig ik uw aandacht op…

U/uw
– U heeft mij gevraagd een voorstel te doen voor…
– U heeft mij vorige week verzocht een offerte uit te brengen voor…
– Aan uw verzoek van 18 mei 2010 om een offerte uit te brengen voor…
– U heeft behoefte aan meer kwaliteit…

Datum, tijdsbepaling
– Op 18 mei 2010 spraken wij over…
– Op 18 mei 2010 voerden wij een geanimeerd gesprek over…
– Op 18 mei 2010 vond ons gesprek plaats over…
– Op 18 mei 2010 ontving ik uw offerteaanvraag voor…
– Vorige week spraken wij over…
– Enkele dagen geleden…

Dank
– Vriendelijk dank voor uw uitnodiging om te komen praten over…
– Hartelijk dank voor het gesprek dat wij voerden over…

Goed
– Goed dat we gesproken hebben over…
– Goed dat u contact met ons zocht voor…

Tijdens
– Tijdens het prettige gesprek dat u en ik…
– Tijdens ons gesprek van 18 mei 2010 bracht u naar voren dat…

De aanleiding noemen
 
– In uw brief van 18 mei 2010 vraagt u om een offerte.
– Uw ambities op het gebied van…
– U benaderde ons met de vraag of…

Met de deur in huis vallen
– Bij het ontwikkelen van… ga je niet over één nacht ijs. Juist daarom…
– Subsidietrajecten vragen veel energie, tijd en inzet van mensen en de organisatie.
– Herinnert u zich nog wat u met nadruk stelde tijdens ons gesprek?

Eindzinnen
En hoe brei je er dan vervolgens een einde aan zonder in allerlei clichés te vervallen? Deze suggesties helpen je op weg.

Vragen beantwoorden
– Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met mij via mijn directe nummer…
– Natuurlijk is het mogelijk dat u na het lezen van ons voorstel nog vragen heeft. Belt u mij in dat geval op…
– Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie? Aarzel dan niet…

Reactie vragen
– Tijdens ons gesprek gaf u aan na het lezen van de offerte zelf contact op te nemen. Ik wacht deze reactie af.
– Ik ben vanzelfsprekend benieuwd naar uw reactie.
– Wij hopen snel iets van u te horen.
– Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Inzet tonen
– Wij voeren deze opdracht graag voor u uit.
– Uit onze brief blijkt naar ik verwacht al dat wij deze opdracht graag voor u uitvoeren.
– Via deze opdracht leveren onze mensen graag een bijdrage aan de oplossing van uw logistieke vraagstukken.

Verwachting uitspreken
– Wij rekenen erop dat ons voorstel aan uw verwachtingen beantwoordt.
– Ik verwacht binnenkort iets van u te horen.

Gebruikswaarde aangeven
– Beschouwt u deze offerte niet als een ‘eindbod’, maar eerder als bouwsteen voor het gesprek dat wij op basis hiervan gaan voeren. Voor een specifieke datum…
– Het is mijn ervaring dat een uitgewerkte offerte het beeld bij de klant veel scherper stelt. Dat kan natuurlijk leiden tot nieuwe vragen. Aarzel niet deze te stellen…

Briefopbouw voor vier soorten brieven
Titulatuur: aanhef en adressering
E-mailen in het Engels: zinnen die iedereen moet weten
Boek: Correspondentie Support
Training: Bewust schriftelijk communiceren

Reageer op dit artikel