checklist

Hoe herken je weerstand?

Taal en communiceren

Uitspraken en toelichting

‘Dit is niets nieuws, dit heb ik zelf ook al bedacht.’
Zie dit niet als afkeuring van jouw inbreng of advies, maar zie er de behoefte in om controle te willen houden.

‘Dit hebben we al gedaan.’
Je doet voorstellen, hebt creatieve ideeën, geeft advies, maar er wordt op al je pogingen gezegd: ‘al gedaan’ of ‘al geprobeerd’. Vaak is dit een situatie waarin meer dingen ‘niet blijken te werken’ en is er sprake van een terugkerend, oppervlakkig patroon.

‘Het is al opgelost, het is niet meer nodig.’
Vreemd, ineens lijkt de vraag of het probleem niet meer actueel. Het is al opgelost of jouw inbreng is niet meer nodig. Is er wel voldoende helderheid over symptomen en onderliggende problemen of vragen?

‘Ik wil geen problemen, ik wil oplossingen.’
Men wil geen extra vragen of problemen, enkel oplossingen. Risico is dat er te oppervlakkig wordt gekeken en er een te simpele ‘oplossing’ komt zonder dat er naar onderliggende oorzaken gekeken wordt.

‘Geef me meer informatie.’
Hoeveel informatie je ook levert, het is nooit genoeg. Je herkent dit vast als je merkt dat je ongeduldig wordt.

‘Welke methode zal werken?’
Vragen over een methode is terecht, maar als het gesprek blíjft gaan over de methoden, dan is er wellicht weerstand om tot actie over te gaan.

‘Laten we snel beginnen.’
Je manager of leidinggevende is blij met je aanpak en je voorstellen en wil niets liever dan zo snel mogelijk beginnen. Er komt geen enkele kritische vraag of geen enkel voorbehoud. Stel dan zélf je kritische vragen over je aanpak en leg die voor. Waarschijnlijk ontstaat er dan wel een echt gesprek.

Andere signalen

Je manager of leidinggevende valt aan
Hij/zij wordt boos, slaat met de vuist op tafel, loopt rood aan. Je eerste neiging kan zijn: verdedigen, vluchten, verstijven, vechten, vermijden of verstandelijk wegredeneren. Maar vat de aanval niet persoonlijk op! Probeer goed te luisteren naar wat de ander te vertellen heeft.

Je praat langs elkaar heen
Jullie praten langs elkaar heen, jullie begrijpen elkaar niet, er heerst verwarring en onbegrip. Hier is veel uitleg en toelichting nodig.

Mensen zeggen ‘ja’ en doen ‘nee’
Veelvoorkomende vorm van weerstand. Mensen kunnen achteraf altijd uitvluchten bedenken als ‘ik had het niet helemaal begrepen’ en ‘ik wist niet dat het nu al inging’.

De relatie blijft beleefd en vlak
Beleefdheid is georganiseerde onverschilligheid, zegt men wel. Als de relatie met je manager enkel vlak en beleefd is, kun je je afvragen wat er eigenlijk tussen jullie gebeurt. Is er niets wat jullie echt enthousiasmeert of in twijfel brengt?

Men reageert formeel
Typerend zijn bijvoorbeeld: ‘Daar ga ik niet over’, ‘Dat staat niet in mijn functieomschrijving’, ‘Dit valt onder iemand anders’. Resultaten lijken ondergeschikt aan taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden.

Je krijgt een overvloed aan informatie en details
Hoe méér informatie je krijgt, des te minder begrijp je ervan. Je herkent dit als je merkt dat je verward of verveeld raakt.

Je leidinggevende zeg niet wat hij ervan vindt
Zwijgen is vaak een geblokkeerde reactie; het betekent niet dat iemand toestemming geeft. Sommige mensen hanteren zwijgen als vechtstijl. Vráág om een reactie!

Communicatiestijlentest
Conflicthantering (1)
Conflicthantering (2)
Wat doe ik als bij een conflict in het team twee collega’s beiden met hun verhaal naar mij toekomen?
Checklist crisiscommunicatie
Boek: Beter communiceren met voelers, denkers en doeners
Training: Communiceren met NLP

Reageer op dit artikel