checklist

Complimenten ontvangen

Taal en communiceren

Een complimentje op zijn tijd kan wonderen doen, als het tenminste op het juiste moment en in de juiste context wordt gegeven.

Maar in de praktijk vinden veel mensen het lastig goed met het ontvangen van een compliment om te gaan.
Onderstaande tips helpen je een compliment te ontvangen:

1.             Luister goed naar wat iemand te zeggen heeft. Laat hem of haar vooral uitspreken.

2.             Aanvaard het compliment zonder het weg te wuiven of kleiner te maken.

3.             Zwak het compliment niet af door meteen een compliment terug te maken.
Ga ervan uit dat iemand die een compliment geeft, dit belangeloos doet, niet om zelf een compliment te ontvangen.

4.             Schuif het compliment niet meteen door naar anderen: jij bent nu degene die het compliment krijgt.
Onze bescheidenheid maakt het ons vaak moeilijk om een persoonlijk compliment te accepteren. Veel mensen die een compliment ontvangen doen hun best om er meteen een algemeen verhaal van te maken. Als hun wordt verteld wat ze zo goed gedaan hebben, sommen ze meteen een aantal mensen op die daaraan ook hun bijdrage hebben geleverd.

5.             Zoek niet iets negatiefs achter het compliment.
Ga ervan uit dat degene die het compliment maakt, dit ook echt meent.

6.             Toch achterdochtig? Stel vragen aan jezelf.
Als je achterdochtig bent bij het ontvangen van een compliment, probeer dan te bedenken wat de gever van het compliment voor belang zou kunnen hebben bij het geven van een compliment aan jou. Grote kans dat je niet veel kunt bedenken, maar dat het meer iets zegt over hoe jij tegen jezelf aan kijkt.

7.                  Waardeer het compliment.
Laat aan degene die het compliment maakt met woorden of een glimlach blijken dat je het compliment waardeert.

8.                  Geniet van de waardering die je ontvangt!

Complimenten geven
Gesprekstechnieken: luisteren
Kritiek geven en ontvangen
Boek: Sterk staan door proactief communiceren
Training: Communiceren met NLP

Reageer op dit artikel