checklist

Werkwoordsvorm in de tegenwoordige tijd

Taal en communiceren

Veel mensen vinden het lastig wanneer je een werkwoordsvorm moet laten eindigen op een -t, een -d of -dt.

De oplossing is simpel: gebruik dan deze hoofdregel: ik-vorm + t!

In de tegenwoordige tijd zijn er op d-t-gebied maar twee mogelijkheden:

een t toevoegen of niets toevoegen.

Hoofdregel

Ga uit van de ik-vorm:

vermelden          →          (ik) vermeld
beantwoorden     →         (ik) beantwoord

Zet daar in de tweede en derde persoon enkelvoud een t achter:

vermeld            →           + t           →            jij/u/hij vermeldt
beantwoord       →          + t           →           jij/u/hij beantwoordt

Maar:

Plaats geen extra t als de ik-vorm al op een t eindigt:

(ik) zet             jij/u/hij zet

 Handig om te weten

–          Een ik-vorm eindigt nooit op dt!! Het is dus nooit: ik wordt.
–          Bij een omgekeerde volgorde (bijvoorbeeld in vragende zinnen) blijft de t weg vóór:

  • jij (vermeld jij dat even?)
  • je, maar alleen als je onderwerp is in de zin (vermeld je dat even?).

Vergelijk kom je even langs?, waarin na kom ook geen t staat. Ezelsbruggetje: je is alléén onderwerp als het in jij kan worden veranderd zonder dat er iets onzinnigs komt te staan.

Werkwoorden in de tegenwoordige tijd: hij beantwoord of hij beantwoordt?
Nederlands: zoek je blinde vlek
Groot dictee
Training: Spelling en taaltips
Boek: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel