checklist

Onderhandelen met je baas

Taal en communiceren

Als je een gesprek met je baas aangaat over dit soort zaken, is een goede voorbereiding het halve werk. Onderstaande vragen helpen je.

Als je een gesprek met je baas aangaat over dit soort zaken, is een goede voorbereiding het halve werk. Onderstaande vragen helpen je.

  1. Waarover wil ik precies onderhandelen?
  2. Wat is precies mijn belang?
  3. Wat is het belang van de andere partij? In dit verband is vooral belangrijk de vraag te beantwoorden: wat heb jij te bieden dat voor de andere partij van belang is?
  4. Aan welke criteria moet het onderhandelingsresultaat voor mij voldoen?
  5. Wat is voor mij de benedengrens, wat is het minimumresultaat dat ik wil behalen?
  6. Welke punten zijn voor mij van ondergeschikt belang, maar zijn voor de andere partij interessant? Wat heb ik te bieden bij het eventuele uitwisselen van concessies om een compromis te bereiken?
  7. Wat zal de vermoedelijke opstelling van de andere partij zijn? Hoe reageer ik op argumenten en opvattingen die naar voren gebracht zullen worden?
  8. Welke alternatieve oplossingen kan ik ontwikkelen om aan verwachte bezwaren tegemoet te komen? Hoe bereik ik dat mijn alternatieven ook serieus besproken worden?
  9. In welke volgorde moeten de vragen staan die ik beantwoord wil hebben?
  10. Op welke vragen wil ik in ieder geval antwoord hebben?

Goed voorbereid onderhandelen
Onderhandelen over de prijs
Kritiek geven en ontvangen
Boek: Effectief onderhandelen
Training: Bewust mondeling communiceren

Reageer op dit artikel