checklist

Hoe beter je de ‘taal’ van je leidinggevende spreekt, hoe beter hij of zij je zal begrijpen.

Onderstaande vragenlijst geeft je handvatten om de gebruiksaanwijzing van je leidinggevende zelf samen te stellen.

 Waar ‘hij’ staat, kan natuurlijk ook ‘zij’ bedoeld zijn!

 • Wat vindt hij belangrijk?
 • Wat zijn zijn sterkte en zwakke punten?
 • Waar heeft hij moeite mee?
 • Waar is hij goed in?
 • Waar heeft hij veel of juist weinig verstand van?
 • Wat zijn zijn blinde vlekken?
 • Welke fouten maakt hij soms?
 • Waarmee zou je hem kunnen complimenteren?
 • Kan hij delegeren?
 • Wat irriteert hem?
 • In welke mate wil hij betrokken zijn bij je werk? Wil hij dat je hem overal van op de hoogte houdt of wil hij alleen informatie over bijzonderheden en uitzonderingen?
 • Is hij doelgericht?
 • Hoe gaat hij om met problemen?
 • Vindt hij het belangrijk dat iedereen zich houdt aan vaste procedures en planningen of is hij flexibel?
 • Wil hij actief meedenken of verwacht hij compleet uitgewerkte voorstellen waar hij alleen ja of nee tegen hoeft te zeggen?
 • Heeft hij een intern of extern referentiekader? Bepaalt hij zelf wat goed en fout is, of is hij gevoelig voor de mening van anderen?
 • Is hij behoudend of veranderingsgezind, en op welke gebieden?
 • Houdt hij van details of heeft hij liever een globaal overzicht?
 • Wanneer heeft hij tijd en aandacht en wanneer niet?
 • Wil hij zaken op papier hebben of geeft hij de voorkeur aan een gesprek?

Hoe herken je weerstand?
Werkdrukdiscussie met leidinggevende
Motiveren
Boek: Samenwerken met uw baas
Training: Managementassistent en NLP

Reageer op dit artikel