checklist

Engelse aanspreekvormen

Taal en communiceren

Net als in een Nederlandse adressering hoor je ook in een Engelse adressering vóór de naam van de geadresseerde een aanspreekvorm te zetten, zoals Mr, Mrs, Miss, Ms of Dr.

Man
De normale aanspreekvorm voor een man is Mr. Dit wordt altijd in de verkorte vorm geschreven – dus nooit Mister – en altijd met een hoofdletter – dus nooit mr. Mr wordt in het Amerikaans Engels gevolgd door een punt, maar in het Brits of Australisch Engels meestal niet.

Vrouw
Bij vrouwen ligt het iets lastiger:
In het Engels wordt een getrouwde vrouw aangesproken met Mrs en een ongetrouwde vrouw met Miss. In veel Engelstalige landen, vooral in de VS, maar ook in Canada, Groot-Brittannië en Australië, wordt de titel Ms (spreek uit: Muz) gebruikt voor alle vrouwen in het bedrijfsleven, ongeacht hun burgerlijke staat.

Onbekende lezers
Soms komt het voor dat je een brief schrijft aan een onbekende lezer, zoals bijvoorbeeld bij een aanbevelingsbrief. Dan kun je de speciale aanheft To whom it may concern gebruiken. De afkorting L.S. is niet bekend in het Engels.

Onbekend geslacht
Als je niet weet welk geslacht de geadresseerde heeft, kun je ervoor kiezen zowel de voor- als de achternaam in de aanhef mee te nemen, bijvoorbeeld:

Dear Sam Gregory

Onbekende naam
Als je de naam van de geadresseerde niet kent, of er reden is om afstandelijk of formeel te blijven (door verschil in stand of omdat je verwikkeld bent in een rechtszaak), zijn er verschillende mogelijkheden voor de aanhef:

Je kent het geslacht

Dear Sir

of

Dear Madam

Je kent het geslacht niet

Dear Sir of Madam

of

Dear Sir/Madam

De geadresseerde is een bedrijf of instantie
Als je naar een bedrijf of instantie schrijft, zijn er verschillende opties voor de aanhef.

Brits Engels

Dear Sirs

 

 

Amerikaans Engels

Ladies and Gentlemen:

of

Dear Turnhill and Westport:

Je kent de geadresseerde goed en je kunt die tutoyeren
Als je de persoon in kwestie goed kent, kun je gewoon de voornaam gebruiken en schrijf je bijvoorbeeld Dear John, Dear Mary.

Engelse briefindeling
E-mailen in het Engels: praktische zinnen die iedereen moet weten
Engelse aanhef en afsluiting
Boek: E-mails in English
Boek: Europees corresponderen

Reageer op dit artikel