checklist

Spiegelen van non-verbale patronen

Taal en communiceren

Aan de lichaamstaal van mensen die met elkaar praten is te zien of ze echt met elkaar in contact zijn. Neem bijvoorbeeld een verliefd stelletje dat aan een tafeltje met elkaar in gesprek is.

Grote kans dat zij elkaars spiegelbeeld zijn in houding, bewegingen, gezichtsuitdrukking en gebaren. Dit doen zij onbewust. Omgekeerd is ook te zien wanneer er géén echt contact is. Er is dan weinig overeenkomst te zien in de lichaamshouding van deze personen.

Door de ander bewust te spiegelen is het mogelijk meer contact met deze persoon te krijgen. Je kunt hierbij op de volgende aspecten letten:

  • Spiegel de lichaamshouding. Let op de plaatsing van het hoofd, de armen, handen en benen.
  • Maak ongeveer dezelfde bewegingen en gebaren.
  • Let op de ademhaling van de ander en volg hetzelfde ritme. Let ook op hoe hoog of diep de ademhaling zit.
  • Praat op dezelfde manier als de ander. Praat hij hard of zacht, snel of langzaam, hoog of laag, vloeiend of haperend. Let op of er woorden zijn die de ander vaak gebruikt, zoals stopwoorden.

Omdat spiegelen normaalgesproken onbewust gaat, zal het in het begin een beetje onwennig zijn als je het bewust gaat doen. Belangrijk is op een subtiele manier te spiegelen en de bewegingen klein te houden. Het moet geen irritant na-apen worden. Je hoeft niet meteen te reageren als iemand van houding verandert. Je kunt dat pas later doen of de beweging gedeeltelijk volgen.

Afstemmen betekent niet dat je het met de ander eens moet zijn. Contact maken gaat over de vorm van de communicatie, niet over de inhoud. Zakelijke gesprekken hebben een doel. Als je alleen afstemt, bereik je waarschijnlijk je doel niet. Na afstemmen en volgen (om goed contact te leggen) kun je gaan leiden. Zonder het contact te verbreken kun je nog steeds afgestemd op de ander je mening, ideeën of suggesties geven.

Twee luistermodellen
Boodschap overbrengen
Gesprekstechnieken: luisteren
Boek: Als u begrijpt wat ik bedoel
Training: Bewust mondeling communiceren

Reageer op dit artikel