checklist

Ontsnappen aan de ‘bitchfactor’

Taal en communiceren

‘Vrouwen kunnen echte krengen zijn’, of ‘Vrouwen zijn hypocriet. Vriendelijk in je gezicht, maar als je je omdraait… bij een man weet je tenminste waar je aan toe bent’.

Enkele veelgehoorde uitspraken van vrouwen over vrouwen. Vrouwen zien andere vrouwen vaak als een bedreiging, en reageren hierop met indirecte agressie. Aan de ene kant willen vrouwen op elkaar lijken, maar aan de andere kant willen ze binnen een groep wél net de leukste en aardigste gevonden worden.

Vaak ben je je helemaal niet bewust van de indirecte agressie die je wellicht zelf ook uitstraalt. Gebruik de volgende tips en word je bewust van je eigen gedrag: 

  • Wees je bewust van je eigen indirecte agressie en probeer dit eens om te draaien naar meer directe ‘agressie’ (zonder hierbij natuurlijk fysiek te worden!). De meeste vrouwen geven bijvoorbeeld aan dat ze het prettiger vinden om met/voor een man te werken, omdat een man de strijd boven tafel voert.
  • Houd eens een maand bij hoe vaak, waar, met wie en waarover je roddelt. Bedenk ook eens wat het roddelen over deze persoon je oplevert.
  • Verzet je tegen je behoefte altijd aardig gevonden te willen worden. Soms moet je met je eigen gevoel van veiligheid spelen om stappen te kunnen zetten.
  • Vrouwen richten zich doorgaans sterk op andere mensen, in tegenstelling tot mannen, die zich meer op andere objecten richten. Vrouwen houden daarom bij een beslissing automatisch rekening met een ander. Wees je hiervan bewust en probeer vaker van uit je ‘ik’ beslissingen te nemen.
  • Sluit je aan bij vrouwennetwerken, om zo te groeien in de werkende ‘wij-identiteit’ van vrouwen. 

Tips voor een meer mannelijke opstelling
Assertieve gedachtes
Opbouwende kritiek geven
Boek: Agressie
Training: Bewust mondeling communiceren

Reageer op dit artikel