checklist

Voorwaarden voor het geven van constructieve kritiek

Taal en communiceren

Het geven van kritiek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Beheerst optreden
  Laat je kwaadheid niet de boventoon voeren als je kritiek gaat geven. Het is beter eerst even af te koelen en zelf ook een beetje afstand te nemen. Vraag je af of je misschien zelf onduidelijk bent geweest in wat je van de ander verlangde.
 • Het juiste tijdstip
  Uit kritiek het liefst ’s ochtends of in het begin van de week. Zo kun je er later nog eens luchtig op terugkomen én heb je de kans om nog een compliment uit te delen over taken die wél goed zijn uitgevoerd.
 • Wacht niet te lang
  Geef kritiek liefst zo gauw mogelijk na het gebeurde (na eerst te zijn afgekoeld!). Als je er te lang mee wacht, blijf je zelf geïrriteerd en heeft de bekritiseerde inmiddels misschien al weer veel taken wél goed afgerond.
 • Geef fundamentele kritiek altijd onder vier ogen
  Geef kritiek niet in het bijzijn van anderen en zeker niet in het bijzijn van klanten. Doe dat altijd achter de schermen en onder vier ogen.
 • Wees specifiek
  Breng helder onder woorden wat precies je commentaar is en waarom je het aan de orde stelt. Wees zo concreet mogelijk en zeg dus liever ‘Je hebt deze week al drie keer een half uur te lang lunchpauze genomen’ dan ‘Je houdt je ook niet altijd aan de lunchtijd’.
 • Spreek in de ‘ik-vorm’
  Door in de ik-vorm te spreken, laat je zien dat het om jóúw mening gaat. Misschien zie je het immers wel fout. Bovendien krijgt de bekritiseerde persoon de gelegenheid om toelichting te vragen. Pas ook op met formuleringen als ‘Jij bent de laatste tijd vaak zo kribbig’. Een opmerkingen die begint met ‘jij’ komt al snel beschuldigend over.
 • Geef suggesties
  Laat het niet bij kritiek alleen, maar geef ook suggesties wat de ander naar jouw mening beter zou kunnen doen. het komt sympathieker over als je bovendien aanbiedt ondersteuning te willen bieden. Zo kun je bijvoorbeeld aanbieden dat je nog even uitlegt hoe de indeling van een rapport moet zijn.
 • Geef commentaar bij voorkeur in de instructieperiode
  Commentaar op het gedrag van een nieuwe medewerker kun je het best geven in de instructieperiode. Wees heel duidelijk over wat van hem of haar verwacht wordt en evalueer regelmatig. Nieuwelingen verwachten feedback in de instructieperiode. Bovendien voorkómt het dat ze foute methodes aanleren.
 • Overdrijf niet
  Pas op voor de woorden ‘nooit’ en ‘altijd’. Een opmerking als ‘Je bent ook altijd te laat met je stukken’ zal vaak een negatieve reactie oproepen.
 • Rond af met duidelijke afspraken
  Laat aan het eind geen misverstand bestaan over wat beide partijen nu voortaan van elkaar verwachten. Spreek bij voorkeur ook af wanneer en hoe de afspraak zal worden gecontroleerd.

Opbouwende kritiek geven
Kritiek geven (1)
Kritiek geven (2)
Boek: Onderhandelen en conflicthantering
Training: Effectief assertief

Reageer op dit artikel