checklist

Seksuele intimidatie op de werkvloer

Taal en communiceren

Is het schouderklopje van je collega vriendschappelijk bedoeld, of is het een seksueel getinte aanraking?

Moet je lachten om die seksistische mop die je werkgever jou bij het koffiezetapparaat vertelt, of moet je hem zeggen dat je daar niet van gediend bent? Seksuele intimidatie is en blijft een lastig onderwerp. Juist omdat de grenzen van het toelaatbare vaag zijn.

Een definitie
Seksuele intimidatie kan worden gedefinieerd als: ‘direct of indirect seksueel getinte uitingen in woord, gebaar, afbeelding, gedrag of anderszins, waar iemand (m/v) op de werkplek mee in aanraking komt en die door hem of haar als ongewenst wordt ervaren.’

Commissie Gelijke Behandeling
Seksuele intimidatie wordt gezien als een vorm van discriminatie. Daarom is in de Weg Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen uitdrukkelijk bepaald dat het verbod van onderscheid tussen mannen en vrouwen ook een verbod op seksuele intimidatie inhoudt. Als je het slachtoffer wordt van seksuele intimidatie, kun je op grond van deze wet tegen je werkgever een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Je moet dan feiten aanvoeren die de seksuele intimidatie doen vermoeden, vervolgens moet de werkgever bewijzen dat geen seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden, of dat hij er alles aan heeft gedaan om het te voorkomen (omgekeerde bewijslast).

Tips
Wat kun je doen als je slachtoffer bent van seksuele intimidatie op de werkvloer?

  1. Laat merken dat je er niet van gediend bent.
  2. Maak aantekeningen van de verschillende incidenten.
  3. Is er binnen het bedrijf waar je werkt een vertrouwenspersoon actief? Dan kun je hem/haar om advies vragen. Ook bij gebrek aan een vertrouwenspersoon is het belangrijk om er met iemand over te praten.
  4. Zoek uit of er binnen je bedrijf een klachtenregeling geldt.
  5. Neem niet zomaar ontslag. Meld je liever ziek en vraag vervolgens een arbeidsrechtadvocaat naar de mogelijkheden.
  6. Uiteindelijk kan ervoor worden gekozen om tegen de werkgever en/of de dader actie te ondernemen door:
  • contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Arbeidsinspectie;
  • tegen de werkgever een klacht in te dienen bij de CGB;
  • een advocaat in de arm te nemen, met het verzoek tegen de dader (op grond van onrechtmatige daad), of tegen de werkgever (op grond van zijn werkgeversverantwoordelijkheid) een civiele procedure te starten;
  • aangifte te doen van een strafbaar feit.

Omgaan met seksueel agressief gedrag
Hoe overleef ik mijn collega’s?
Hoe bespreek je een slechte werksfeer?
Boek: Lastpakken, hoe ga je ermee om?
Training: Effectief assertief

Reageer op dit artikel