checklist

Tips voor het gebruik van PowerPoint bij presentaties

Taal en communiceren

Waarschijnlijk maak je bij presentaties gebruik van het programma PowerPoint.

Aandachtspunten bij het gebruik van dit programma zijn:

 • Houd een lettergrootte aan waarbij de achterste rij van het publiek het goed kan lezen. Denk daarbij aan een grootte van zo’n 24 punten.
 • Pas een schreefloos lettertype toe, omdat dat het best geschikt is voor beeldschermgebruik. Schreefloze letters zijn letters zonder (kleine) haakjes aan de uiteinden, zoals Arial. Lettertypen die wél zo’n haakje hebben, zoals Times New Roman, zijn lastiger te lezen vanaf een beeldscherm.
 • Zet niet te veel tekst op één sheet. Het publiek is dan meer aan het lezen dan dat het je verhaal volgt. Hanteer een maximum van zes regels per beeld in een 24-puntsletter.
 • Gebruik duidelijke en simpele tabellen en grafieken. Anders is het publiek te veel bezig met het ‘ontcijferen’ van deze figuren.

Een voorbeeld van een veel te volle sheet: 

Tips voor het notuleren

 • Weet waar de vergadering over gaat. Dit notuleert gemakkelijker en beter. Notuleren is ook leuker als u betrokken bent bij het onderwerp.
 • Bedenk voor de vergadering hoe u uw aantekeningen indeelt en structureert. Dit hangt ook af van het soort vergadering en het soort verslag dat u maakt.
 • Kies een goede plek aan de vergadertafel. Goed wil zeggen dat u iedereen kunt zien en goed kunt horen. De beste plek is meestal naast de voorzitter. Alle sprekers zullen vooral in de richting van de voorzitter kijken en praten. Zeg vóór de vergadering tegen de voorzitter dat u naast hem of haar wilt zitten.
 • Vraag om een herhaling als u iets niet goed heeft gehoord en vraag om uitleg als u iets niet begrijpt of als u een naam of afkorting niet kent.
 • Zorg dat het notuleren uw enige taak is en dat u niet bijvoorbeeld ook nog kopieën moet verdelen over de aanwezigen.

Een veel betere sheet is: 

Notuleertips

 • Weet waar de vergadering over gaat.
 • Bedenk vooraf hoe u uw aantekeningen indeelt en structureert.
 • Kies een plek waar u iedereen goed kunt zien en horen.
 • Vraag om herhaling of uitleg als u iets niet goed hebt gehoord of begrepen.
 • Zorg dat het notuleren uw enige taak is.

De rest van de informatie kun je er dan mondeling bij geven. Zo ontaardt een PowerPointpresentatie tenminste ook niet in het voorlezen van wat iedereen al op het scherm kan lezen.

Presenteren: zo doe je dat (1)
Presenteren: zo doe je dat (2)
De 10 don’ts bij PowerPointpresentaties
Boek: Moeilijke onderwerpen begrijpelijk formuleren
Training: Populairste Officefuncties 2010
Training: Populairste Officefuncties 2007

Reageer op dit artikel