checklist

Wat motiveert jou in je werk? De behoeftenpiramide van Maslow

Taal en communiceren

Gedragswetenschapper Maslow heeft een piramide opgesteld met daarin vijf niveaus van behoeften die mensen hebben.

Piramidevorm
Hij heeft de behoeftes in de vorm van een piramide gegoten, omdat een mens pas toekomt aan een behoefte van een hoger niveau als die van een lager niveau vervuld is.

Lagere behoeften voorwaarde voor hogere
Met andere woorden: als een medewerker het gevoel heeft dat zijn werk niet gewaardeerd wordt, dan zal hij geen motivatie voelen zich in zijn werk verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld training en opleiding.

Basisbehoeften in een organisatie
Zekerheid en veiligheid
Deze theorie laat zien dat in een organisatie eerst moet worden voldaan aan de basisbehoeften: de fysiologische behoefte en de behoefte aan zekerheid en veiligheid. Die vormen namelijk de voorwaarde voor motivatie en het leveren van betere prestaties. Als niet aan die basisvoorwaarden is voldaan, werkt dat demotiverend.

Salaris
We zien dat bijvoorbeeld in een organisatie waar de salarissen niet op tijd en vaak onjuist betaald worden; er ontstaat onrust en door gemopper gaat er veel tijd verloren. De afwezigheid van de basisbehoefte ‘salaris’ zorgt voor demotivatie.

Hogere motivatiefactoren
Als het met de basisbehoeften wel goed zit, zullen mensen in principe gemotiveerd zijn. De hogere behoeften gaan dan een rol spelen. Mensen zullen gemotiveerd worden door factoren als succes, persoonlijke resultaten, erkenning, waardering voor het werk, aard en inhoud van het werk.

Behoeften

Voorbeeld

Te vervullen door

Zelfverwerkelijking

Ontplooiing, creativiteit, groei, ontwikkeling

Groei- en ontplooiingsmogelijkheden in het werk, het kunnen leveren van prestaties; loopbaanbegeleiding, carrière, training en opleiding

Waardering en erkenning

Status, achting, trots, succes, prestige, overwinning, respect, erkenning, talent, deskundigheid

Belangrijkheid werk, functieniveau, titel, bevordering, prestige in de vorm van kamergrootte, privileges, beloningen

Sociale behoeften

Saamhorigheid, contact, relatie, vriendschap, aandacht, betrokkenheid

Het gevoel tot een groep te behoren, gezelligheid en collegialiteit; personeelsbijeenkomsten

Zekerheid en veiligheid

Stabiliteit, geborgenheid, vertrouwelijkheid, harmonie

Een vaste aanstelling, sociale verzekeringen, pensioen, arbeidscontract

Fysiologische behoeften

Eten, drinken, onderdak

Het salaris dat men krijgt in ruil voor het vervullen van een bepaalde taak

Beroepsprofiel secretaresse
Roos van Leary
Verwachtingen van je manager
Boek: Motivatie in organisaties
Training: Proactief functioneren

Reageer op dit artikel