checklist

Onderhandelen met je leidinggevende

Taal en communiceren

Zeker voor een gesprek met je leidinggevende over je salaris geldt: een goede voorbereiding is het halve werk, misschien zelfs wel méér dan de helft …

Zaken waar je van tevoren goed over na kunt denken:

Bepaal wat je waard bent.
Hoeveel verdienen collega’s met een vergelijkbare baan? Je kunt hierachter komen door het aan ze te vragen, maar je kunt deze informatie ook achterhalen via de beroepsvereniging of de vakbond. Beperk je niet tot geld alleen, kijk ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden: een 13e maand, een auto, een telefoon of laptop, het aantal vakantiedagen, mogelijkheden voor opleiding en training, een winstdelingsregeling, een pensioenbijdrage van de werkgever, het soort contract (jaarcontract of contract voor onbepaalde tijd bijvoorbeeld), enzovoort.

Bepaal wat je wilt verdienen.
Nu je weet wat gebruikelijk is voor iemand met jouw functie, kun je bepalen wat je wilt verdienen. Vergelijk jezelf met die anderen. Hoe belangrijk ben jij voor het bedrijf waar je werkt? Presteer je beter dan anderen?

Bedenk argumenten waarom je dat salaris waard bent.
Je zult je baas ervan moeten overtuigen dat je het salaris dat je vraagt ook waard bent. Zet op een rij wat je allemaal gepresteerd hebt. Wat maakt jou zo waardevol voor het bedrijf? Welke toegevoegde waarde heb je? Wat zijn je sterke kanten?

Bepaal je onderhandelingsruimte.
Onderhandelen is niet je zin doordrijven, maar geven en nemen. Bedenk welke concessies je kunt doen. Zet hoger in, zodat je water bij de wijn kunt doen. Bepaal ook je ondergrens. Wees creatief en bedenk alternatieve oplossingen. Bijvoorbeeld: minder opslag, maar wél een werkbezoek aan Japan; meer vrije dagen; wel een salarisverhoging, maar niet in één keer maar in meerdere stappen, of opslag met als tegenprestatie werken buiten de normale werktijd of het verrichten van andere extra werkzaamheden.

Anticipeer op het gesprek
Hoe verwacht je dat hij reageert? Verdiep je in de tegenpartij. Praat met mensen die eerder met hem hebben onderhandeld. Wat voor type onderhandelaar is hij? Hanteert hij een persoonlijke of juist een zakelijke stijl?

Verzin mogelijke tegenwerpingen die hij zou kunnen maken en bedenk hoe je daar assertief op kunt reageren. Ga na wat er mis zou kunnen gaan en wat je kunt doen om dat te voorkomen. Je bent bijvoorbeeld bang dat je je laat overdonderen. Neem je dan voor tijdens dit gesprek onder geen enkele voorwaarde akkoord te gaan en in ieder geval om bedenktijd te vragen; ‘Ik wil hier graag nog even over nadenken.’

Maak een afspraak op een gunstig moment.
Zorg voor een goede timing van je afspraak. Je baas moet de tijd kunnen nemen voor dit gesprek en niet in beslag genomen worden door allerlei dringende zaken. Als het bedrijf op het punt staat een miljoenenorder mis te lopen of als er niet iemand van zijn familie is overleden, of hij het heel druk heeft, is het geen goed moment om je gesprek te voeren. Ook voor jouzelf moet de timing goed zijn. Net met succes een project Afgerond hebben of net een vlot verlopen congres dat jij hebt georganiseerd achter de rug hebben, maakt dat je met goede argumenten kunt komen die ook bij de baas nog vers in het geheugen liggen.

Onderhandelen
Onderhandelen: zes universele principes van beïnvloeding
Functieprofielen secretaresse
Boek: Samenwerken met uw baas
Training: Effectief assertief

Reageer op dit artikel