checklist

Literatuurlijst – de regels

Taal en communiceren

Maak jij wel eens een rapport of moet je er soms een controleren? In een uitgebreid rapport is vaak een literatuurlijst opgenomen.

Natuurlijk geef je alle items in je literatuurlijst op dezelfde wijze weer.

Dit zijn globaal de regels:

 • Woordenboeken, encyclopedieën enzovoort hoef je niet in de literatuurlijst op te nemen.
 • Adellijke en academische titels (drs., prof. dr.) komen niet in de lijst.
 • Bij meerdere auteurs, de eerste keer ze voluit ín de tekst zetten, daarna na de eerste auteur: ‘e.a.’ noteren (Destan, D., e.a.). In de literatuurlijst neem je altijd alle auteurs op.
 • Bij het ontbreken van een auteursmelding, begin je met de titel.
 • Binnen de auteursnamen mag je nooit van volgorde wisselen. Deze staat namelijk vast.
 • De inhoud van de literatuurlijst plaats je in alfabetische volgorde.
 • ISBN-nummers vermeld je niet.
 • Interpunctieregels houd je gewoon aan: komma, spaties en punten.
 • Eventuele voorletters neem je over zoals ze in de publicatie staan.
 • Onder een redactie van: zet achter de redacteur (Red.) of in het Engels (Ed.)

Twee voorbeelden:

– Vermelding van een boek:

 • Miller, A., Tekst en beeld. Tips in de praktijk. 3e druk, Nijmegen: Uitgeverij Oga, 2011.

– Vermelding van artikel in tijdschrift:

 • Edwinds, D., Sierma, G., Sultanz, S., Industrie van de namaak. In: Tijdschrift voor de Marketing en Textiel, jrg. 6, nr. 4, 2010, p. 69-71.

 

Zakelijke brieven: opbouw en indeling in alinea’s
De lay-out van een document
Titulatuur: aanhef en adressering
Boek: Succesvol rapporteren
Training: Digitaal archiveren

Reageer op dit artikel