checklist

Een uitnodigende sollicitatiebrief schrijven

Taal en communiceren Vakbase

Zo schrijf je een uitnodigende sollicitatiebrief.

Besteed zorg aan de vaste onderdelen van de brief: maak geen fouten in de adressen, vermeld de naam van de aangeschrevene (met geslacht en voorletters of voornaam) en kies een duidelijke onderwerpregel. Omdat de ruimte beperkt is, is het heel belangrijk om je in de brief te concentreren op je belangrijkste sterke punten. Details horen thuis in je cv. Eigenlijk kun je in een sollicitatiebrief tussen aanhef en afsluiting …