nieuws

Correct citeren

Taal en communiceren

Bij het schrijven van rapporten zul je weleens letterlijk delen overnemen uit bestaande teksten. Voor het gebruik van citaten gelden bepaalde regels.

In rapporten, samenvattingen of andere teksten zul je weleens letterlijk delen overnemen uit bestaande teksten. Voor het gebruik van citaten gelden bepaalde regels.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN CITATEN

Je kunt citaten op verschillende manieren in je tekst opnemen, daarbij gelden de volgende regels:

  • Je vermeldt altijd van wie een citaat afkomstig is. Als je een schriftelijke bron hebt geraadpleegd, dan neem je een literatuurverwijzing en een paginanummer op: Berkhout en Vermeer, 1999, p. 12 – 18
  • Soms neem je alleen een deel van een citaat op in je tekst, de delen/ woorden die je weglaat geef je aan met drie puntjes die je tussen haakjes zet (…) (een beletselteken).
  • Als je in een citaat een eigen woord of opmerking voegt, dan zet je dit tussen vierkante haakjes []. Geef je in een citaat eigen commentaar of uitleg, zet dat dan ook tussen vierkante haakjes, met daarachter een schuine streep en je initialen. Je mag in plaats van je initialen ook red. of vert. (redacteur of vertaler) gebruiken.
  • Is foutloos taalgebruik een van de voorwaarden bij het schrijven van een tekst, bij het gebruik van citaten geldt een andere regel. Een schriftelijk citaat neem je altijd letterlijk over, mét eventuele fouten. Als je citeert uit en interview of ander mondeling taalgebruik, mag je de fouten verbeteren.
  • Om aan te geven dat een fout in een citaat niet van jouw is maar van de geciteerde auteur, kun je er [sic] achter zetten. Sic is Latijn voor ‘aldus, zo staat er woordelijk’.

OPMAAK

Citaten komen altijd tussen dubbele aanhalingstekens. Het dubbele aanhalingsteken komt na de punt (of uitroepteken of vraagteken). Citaten in citaten komen tussen enkele aanhalingstekens. Voor en na langere citaten plaats je een witregel, de geciteerde tekst kun je laten inspringen. Geef het citaat bij voorkeur ook een kleiner lettertype. Als je in de vormgeving zo duidelijk kunt aangeven dat het om een citaat gaat, kun je de aanhalingstekens ook weglaten.

Reageer op dit artikel