nieuws

Een aantal mensen die hier woont?

Taal en communiceren

Is dat een juiste zin? Verwijs je naar het aantal of naar de mensen? Vergelijk de onderstaande zinnen:

1. Een aantal van de mensen die hier wonen, krijgt een bewonersbrief.’
2. Een aantal van de mensen dat hier woont, krijgt een bewonersbrief.’
3. Een aantal van de mensen die hier woont, krijgt een bewonersbrief.’

De zin is juist met die en wonen: 1. ‘Een aantal van de mensen die hier wonen, krijgt een bewonersbrief.’ is juist. De bijzin die hier wonen verwijst namelijk naar de mensen. Het zijn immers de mensen aan wie een bewonersbrief gestuurd wordt, niet het aantal.

Overigens kan krijgt ook in het meervoud staan: het bijbehorende onderwerp is namelijk een aantal (van de mensen die …), en in combinatie met een aantal is zowel een enkelvoudige als een meervoudige persoonsvorm.

Reageer op dit artikel