nieuws

‘False Friends’ in Engelse teksten

Taal en communiceren

Een typisch probleem bij het schrijven van Engelse teksten en brieven is het gebruik van ‘verkeerde’ woorden, de zogeheten ‘false friends’…

Een typisch probleem bij het schrijven van Engelse teksten en brieven is het gebruik van ‘verkeerde’ woorden, de zogeheten ‘false friends’…

CORRECT EQUIVALENT

Veel woorden die je in het Nederlands gebruikt hebben een gelijkklinkend equivalent in het Engels, je hebt al snel de neiging deze op te nemen in je tekst. Qua betekenis komen deze ‘letterlijke’ vertalingen in de buurt van het Nederlandse woord, maar gebruikt in een bepaalde context zijn ze zelden correct. Je brief valt stilistisch gezien uit de toon. Hieronder kun je zien wat goede alternatieven zijn voor woorden die vaak onjuist worden gebruikt.

Nederlands   Engels   beter alternatief   
initiatief   initiative   proposal, programme   
inzicht   insight   idea, impression, understanding   
integraal   integral   total   
optimaal   optimal   ideal   
perspectieven   perspectives   prospects, outlook   
realiseren   realise   achieve, implement   
streven naar   strive for   aim to   
visie   vision   view, belief, expectation   

Bron: Effectief corresponderen in het Engels, Andrew Baxter, ISBN 90-12-08990-5, SDU Uitgevers

Reageer op dit artikel