nieuws

Inburgering spellingregels

Taal en communiceren

Weet jij nog of je gedachtewisseling schrijft of gedachtenwisseling? En waarom schrijf je het zo? Maak je geen zorgen als je het niet meer precies weet, je bent namelijk niet de enige.

Weet jij nog of je gedachtewisseling schrijft of gedachtenwisseling? En waarom schrijf je het zo? Maak je geen zorgen als je het niet meer precies weet, je bent namelijk niet de enige.

Volgens onderzoeker Poet Creten zijn de nieuwe spellingsregels van 1995 nog steeds niet helemaal ingeburgerd. Al die nieuwe regeltjes (n of geen n, aan elkaar of juist los) zijn ook nogal moeilijk te onthouden.

Duimpje
Creten onderzocht of leerlingen van de middelbare school en hun leraren de nieuwe spelling goed toepassen. Dat blijkt lang niet het geval, want de score van de leerlingen was laag. Volgens de onderzoeker komt dat vooral door de nieuwe spelling zelf. Uitzonderingsregels maken het systeem moeilijk leerbaar en toepasbaar. Wat de leraren betreft: alleen de docenten Nederlands kennen de regels op hun duimpje. Anderen hebben weinig of geen moeite gedaan om de nieuwe spelling te leren, terwijl zij dat wel verplicht waren.

Aanpassingen
Volgens de algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie is de studie van Creten geen reden om de spellingsregels weer te veranderen. Wel kan de begeleidingscommissie kleine aanpassingen voorstellen. Uiteindelijk moeten de ministers beslissen.

Reageer op dit artikel