nieuws

Jij ook altijd…

Taal en communiceren

Omdat het zo moelijk is kritiek te geven, stellen veel mensen het alsmaar uit om zich uit te spreken over iets wat hen stoort. De ergernis loopt ondertussen wel op. Als dan de grens is bereikt, komt er vaak een lading voorvallen uit het verleden mee: ‘jij ook altijd’… ‘je zult ook nooit eens…’

Omdat het zo moelijk is kritiek te geven, stellen veel mensen het alsmaar uit om zich uit te spreken over iets wat hen stoort. De ergernis loopt ondertussen wel op. Als dan de grens is bereikt, komt er vaak een lading voorvallen uit het verleden mee: ‘jij ook altijd’… ‘je zult ook nooit eens…’

Regel één voor het geven van goede kritiek is: vermijd de woorden ‘nooit’ en ‘altijd’. En regel twee: houd het concreet. Houd het altijd bij duidelijke feiten over wat iemand in een concrete situatie zei of deed. Wat daarbij heel belangrijk is: houd je kritiek beperkt tot het gedrag dat iemand in een bepaalde situatie vertoonde en heb het niet over diens persoonlijkheid (‘jij bent nu eenmaal…’).

Ten eerste is het maar de vraag of jij zou weten hoe iemand precies in elkaar zit, maar ten tweede is het volstrekt onmogelijk om te verlangen dat iemand haar persoonlijkheid verandert. Gedrag kun je veranderen, persoonlijkheid niet.

Dit wil niet zeggen dat wanneer jij je aan deze regels houdt, de ander jouw kritiek ruimhartig zal innemen en volmondig zal instemmen met jouw bedenkingen. Want dat heeft weer te maken met de kunst van het ontvangen van kritiek, en dat is weer een ander verhaal!

Reageer op dit artikel