nieuws

Meertaligheid kost geld

Taal en communiceren

De uitbreiding van de Europese Unie komt steeds dichterbij. Die uitbreiding brengt veel kosten met zich mee. Wist jij bijvoorbeeld dat de prijs van meertaligheid neerkomt op één miljard euro?

De uitbreiding van de Europese Unie komt steeds dichterbij. Deze uitbreiding brengt veel kosten met zich mee. Wist jij bijvoorbeeld dat de prijs van meertaligheid neerkomt op één miljard euro?

Over niet al te lange tijd wordt de Europese Unie uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Deze nieuwelingen hebben het recht om alle Europese documenten naar hun eigen taal te laten vertalen. Op elke ministerraad of parlementsvergadering hebben zij recht op een tolk. Dat is nu eenmaal de garantie voor een echte Europese democratie. Per jaar zijn er elfduizend vergaderingen waarbij tolken aanwezig zijn. Interne documenten blijven vooral in het Frans en Engels. Al deze vertalingen kosten natuurlijk veel geld.

Verdubbeling
Uit onderzoek blijkt dat er na de uitbreiding per jaar een miljoen documenten meer moeten worden vertaald; dat is bijna een verdubbeling. De kosten: 300 miljoen euro. De prijs voor alle vertalingen komt daarmee op twee euro per burger.

Reageer op dit artikel