nieuws

Nederlands in Noord en Zuid

Taal en communiceren

Vlamingen en Nederlanders maken gebruik van dezelfde taal: het Nederlands. Toch kun je bijna altijd taalverschillen horen. Dat ligt voornamelijk aan uitspraak en woordenschat.

Vlamingen en Nederlanders maken gebruik van dezelfde taal: het Nederlands. Toch kun je bijna altijd taalverschillen horen. Dat ligt voornamelijk aan uitspraak en woordenschat.

Vlamingen spreken in een andere zinsmelodie dan Nederlanders. Ook verschilt de uitspraak van sommige letters in Nederland en Vlaanderen, bijvoorbeeld de g en de w. De belangrijkste bron van verschil is echter de woordenschat. Het gaat maar om een paar duizend woorden, maar als je ze hoort weet je direct of je met een Nederlander of een Vlaming te maken hebt. Waarin verschilt de woordenschat?


Officiële woorden: Vlamingen zeggen Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordigers; Nederlanders spreken van Eerste en Tweede Kamer.
Dagelijkse woorden: Vlamingen gebruiken ‘gij’ en ‘ge’ en spreken van ‘maskes’, Nederlanders zeggen ‘u’ en ‘jij’ en ‘meisjes’. De uitverkoop in Nederland heet in Vlaanderen ‘solden’.
Vlamingen gebruiken meer barbarismen die uit het Frans afkomstig zijn. Zij zeggen recupereren voor zich herstellen, penaliseren voor straffen en remonteren voor inhalen.
Heel bekend zijn de purismen zoals regenscherm (Vlaams) voor paraplu (Nederlands), droogzwierder (Vlaams) voor centrifuge (Nederlands) en droogkuis (Vlaams) voor stomerij (Nederlands).

Reageer op dit artikel