nieuws

Onleesbare afkortingen

Taal en communiceren

Een brief vol afkortingen is lastig te lezen. Uit een brief wil je snel informatie halen, zonder eerst een puzzel op te lossen.

Een brief vol afkortingen is lastig te lezen. Uit een brief wil je snel informatie halen, zonder eerst een puzzel op te lossen.

ONBEKEND EN ONLEESBAAR

Afkortingen in een brief kunnen verwarrend zijn voor de ontvanger. Brieven met zinnen als ‘N.a.v. uw uitnodiging d.d. 8 mei jl. deel ik u mee dat dhr. De Vries t.g.v. een ongeval niet aanwezig kan zijn’, zijn zonder woordenboek bijna niet te lezen. Zo’n brief nodigt ook niet uit om verder te lezen.

Bedenk wanneer je afkortingen gebruikt dat niet iedereen op de hoogte is van afkortingen zoals: a.d.h.v. (aan de hand van), ll. (laatstleden) en w.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt). Bovendien kennen sommige afkortingen meerdere betekenissen. Van Dale geeft voor de afkorting p.m. vijf verschillende betekenissen: per maand, per meter, per missie, post meridiem, pro memoria. Knappe lezer die meteen ziet wat wordt bedoeld.

Ook zijn er bepaalde afkortingen die alleen in jouw organisatie of in een bepaalde branche gebruikelijk zijn. Probeer moeilijke afkortingen te vermijden of leg eerst (tussen haakjes) uit wat de afkorting betekent en gebruik hem dan verder gewoon in je brief.

Reageer op dit artikel