nieuws

Percentage nuttige e-mails neemt toe

Taal en communiceren

Werknemers ontvangen steeds minder zinloze e-mails. Ongeveer twee derde van de e-mails wordt nu door werknemers als nuttig ervaren. Wel vinden veel werknemers dat de informatieverwerking op hun werk beter kan.

Werknemers ontvangen steeds minder zinloze e-mails. Ongeveer twee derde van de e-mails wordt nu door werknemers als nuttig ervaren. Wel vinden veel werknemers dat de informatieverwerking op hun werk beter kan.

 

Bijna duizend werknemers uit diverse informatiesectoren werden ondervraagd over hun e-mailverkeer en informatieverwerking. De ondervraagden ontvangen gemiddeld evenveel e-mail op het werk als tijdens de vorige meting in oktober 2003. Het gaat dan om zestien zakelijke e-mails en vier privé e-mails. Het percentage ontvangen e-mail dat als nuttig wordt ervaren is echter toegenomen; van ruim de helft in 2003 naar tweederde in 2005.

 

Informatieverwerking

Ongeveer de helft van de informatiewerkers in Nederland vindt dat de informatieverwerking productiever kan. Driekwart van deze werknemers geeft aan dat hun werkgever al bezig is met verbeteringen. Informatiewerkers besteden gemiddeld bijna de helft van hun werkweek aan het krijgen, lezen en verstrekken van informatie. Op dit terrein zijn volgens de onderzoekers grote tijds- en kostenbesparingen mogelijk. Volgens de informatiewerkers is de grootste productiviteitsverhoging te behalen bij de top van de informatiewerkers, dat wil zeggen zij die veel tijd aan informatieverwerking spenderen. Deze top is vooral te vinden in het bank- en verzekeringswezen, lagere overheid en zakelijke dienstverlening.

 

Thuiswerken

Hoe groter het bedrijf is, hoe meer informatieverwerking, zo blijkt. Thuiswerken raakt in de informatiebranche steeds meer ingeburgerd. Vier op de tien werknemers in de sector hebben anno 2005 de mogelijkheid om thuis te werken tegen eenderde in 2003. De helft van de thuiswerkers doen dit op jaarbasis minder dan 21 dagen. De voornaamste problemen die bij het thuiswerken worden ervaren, zijn net als in 2003, dat documenten moeilijk toegankelijk zijn en dat er onvoldoende contact is met collega’s.

Reageer op dit artikel