nieuws

Spelfouten zijn normaal

Taal en communiceren

Spelfouten in brieven zijn heel normaal als je Belgische onderzoekers moet geloven. Ons geheugen is slecht in staat dt-vervoegingen te onderscheiden.

Af en toe een spelfout in je brieven is heel normaal als je de Belgische onderzoekers Sandra, Daems en Frisson moet geloven. Ons geheugen is niet goed in staat dt-vervoegingen te onderscheiden.

GEHEUGEN MISLEIDT

In een officiële brief kun je je natuurlijk geen spelfouten permitteren. Ook al zijn de regels eenvoudig, een dt-fout sluipt er makkelijker in dan je zou denken. Zelfs de meest ervaren schrijvers maken regelmatig dt-fouten. Gelukkig pleit een wetenschappelijke verklaring ons vrij: we kunnen niets aan deze hardnekkige fouten doen want ons geheugen is niet ingesteld op het onderscheiden van werkwoordsvervoegingen.

Onze hersenen zouden werkwoordsvervoegingen opvatten als ‘regelwoorden’: woorden die je kunt afleiden uit regels. Maar we blijken deze woorden ook te beschouwen als ‘weetwoorden’: woorden waarvan je de spelling uit je hoofd moet leren, zoals pyjama. De vorm van een werkwoord die het meest voorkomt, zullen we dan ook opvatten als de correcte vorm. Zo komt ‘beïnvloed’ (als voltooid deelwoord) vaker voor dan ‘beïnvloedt’ met dt. Mensen schrijven sneller: ‘Hij beïnvloed’ omdat ze dit woord vaker hebben gezien.

Bron: Psychologie Magazine september 2001

Reageer op dit artikel