nieuws

Verwachtingen over de toekomst van het Nederlands

Taal en communiceren

Harry Mulisch voorspelde in 1995 dat het Nederlands over vijftig jaar zou zijn vervangen door het Engels. ‘Want als mijn dochter iets laat vallen, dan roept zij niet verdorie, maar shit.’ Hoe denkt men in Nederland, Vlaanderen en Suriname in het algemeen over de toekomst van het Nederlands?

Harry Mulisch voorspelde in 1995 dat het Nederlands over vijftig jaar zou zijn vervangen door het Engels. ‘Want als mijn dochter iets laat vallen, dan roept zij niet verdorie, maar shit.’ Hoe denkt men in Nederland, Vlaanderen en Suriname in het algemeen over de toekomst van het Nederlands?

Engels in plaats van Nederlands?

Dat het Nederlands als voertaal over vijftig jaar zal zijn vervangen door het Engels beschouwen maar weinig mensen als een realistisch scenario. In zowel Nederland als Vlaanderen verwacht zo’n 80% dat dit niet zal gebeuren. In Vlaanderen is men daarover nog stelliger dan in Nederland. Vindt men het erg als het Nederlands over vijftig jaar plaats heeft gemaakt voor het Engels? Jazeker!

De overgrote meerderheid van de Nederlandse en Vlaamse ondervraagden zou dat zeker betreuren. Heel anders is het beeld in Suriname, waar één op de drie respondenten verwacht dat Engels in de toekomst de voertaal zal zijn. Zo’n 40% zou het toejuichen als dat zo zou zijn, maar ongeveer evenveel ondervraagden zouden het betreuren.

Universiteiten

In Nederland wordt meer dan de helft van de masterprogramma’s aan universiteiten in het Engels gegeven. In Vlaanderen is dat zo’n 15%. Vlamingen hebben er doorgaans het meeste vertrouwen in dat het Nederlands nog zeker vijftig jaar de instructietaal op de universiteit zal blijven. Meer dan de helft verwacht dat. 18% vindt het waarschijnlijker dat de instructietaal dan Engels zal zijn. In Nederland denkt 37% dat de instructietaal over vijftig jaar Engels zal zijn. Mocht deze verwachting uitkomen, dan zou 40% van de Nederlanders en 58% van de Vlamingen dat jammer vinden. In Suriname denkt 40% dat de voertaal aan hun universiteit over vijftig jaar Engels zal zijn. De helft van de Surinamers is daar voorstander van. Een kwart zou het jammer vinden.

Reageer op dit artikel