nieuws

Voorkom lijdende vorm

Taal en communiceren

De lijdende vorm is niet echt fout, maar is voor de lezer niet prettig. De lijdende vorm schept afstand tussen de schrijver en de lezer.

De lijdende vorm is niet echt fout, maar is voor de lezer niet prettig. Door de lijdende vorm te gebruiken schep je een grote afstand tussen de schrijver en de lezer.

WORDEN

Een lijdende vorm zin herken je vaak aan het gebruik van ‘worden’ in combinatie met ‘door’ of met ‘er’.
Bijvoorbeeld: De nodige informatie wordt door de voorzitter verstrekt.
Je kunt een lijdende zin actief maken door van het lijdend voorwerp (hier: de nodige informatie het onderwerp te maken. De zin wordt dan: De nodige informatie wordt verstrekt. Of als je wilt laten weten dat de informatie door de voorzitter wordt verstrekt dan verander je de zin als volgt: De voorzitter verstrekt de nodige informatie.

VERMIJD DE LIJDENDE VORM, BEHALVE…

  • Als het onderwerp niet belangrijk of niet bekend is.
  • Als een bepaald zinsdeel de nadruk moet komen en deze daarom naar voren gehaald moet worden.
  • Als de schrijver misverstanden wil voorkomen.

Reageer op dit artikel