nieuws

Wat is goed: ik heb of ik ben mijn krant vergeten?

Taal en communiceren

Ik heb mijn krant vergeten. Maar in toenemende mate wordt in gesproken taal ook de vervoeging met zijn gebruikt.

Ik heb mijn krant vergeten. Maar in toenemende mate wordt in gesproken taal ook de vervoeging met zijn gebruikt.

Het werkwoord vergeten heeft twee betekenissen: ,,verzuimen te doen, er niet aan denken” en ,,iets niet meer weten”. Bij vergeten in de eerste betekenis gaat het om de gebeurtenis van het vergeten. In dat geval heeft de vervoeging met hebben de voorkeur. Ik heb mijn krant vergeten betekent dan zoveel als ,,ik heb er niet aan gedacht ze mee te nemen”. In gesproken taal wordt in dat geval ook steeds vaker zijn gebruikt.

Bij vergeten in de betekenis ,,niet meer weten, zich niet meer herinneren” gaat het om het resultaat van het vergeten. Het werkwoord wordt in de voltooide tijd gecombineerd met zijn , bijvoorbeeld: ik ben de regels vergeten (‘ik ken de regels niet meer’).

Reageer op dit artikel