nieuws

Zo optimaal mogelijk

Taal en communiceren

‘Zo optimaal mogelijk’ is een bekende uitdrukking, die veel gebruikt wordt om te benadrukken dat iets zo goed mogelijk moet gebeuren. Maar eigenlijk is het overbodig om het zo te zeggen. Het is een dubbelop-uitdrukking.

Je zou in dit geval moeten zeggen: ‘zo goed mogelijk’ of ‘optimaal’. Beter dan optimaal bestaat namelijk niet. Maar er zijn meer zegswijzen die dubbelop-uitdrukkingen zijn. Wat denk je van ‘zoals bijvoor-beeld’? Daarin zeg je eigenlijk twee keer hetzelfde. En ‘slotconclusie’? ‘Mondeling bespreken’? Hetzelfde laken een pak.


Een dubbelop-uitdrukking (in taaltermen een pleonasme of tautologie) is niet echt fout, maar door erop te letten dat je woorden niet dubbelop gebruikt, wordt je tekst vlotter omdat je er overbodige woorden uit houdt. Maar er zijn ook ingeburgerde uitdrukkingen die je gerust kunt gebruiken als ze je tekst juist verlevendigen: vast en zeker, nooit ofte nimmer, gratis en voor niks, jammer maar helaas.

Reageer op dit artikel