nieuws

Zwijgen is geen goud …

Taal en communiceren

Zwijgen getuigt van respect, wijsheid en goede manieren. Wie op de juiste momenten z’n mond kan houden, komt vaak een stuk verder. Zwijgen kan echter ook dodelijk zijn voor een organisatie.

Zwijgen getuigt van respect, wijsheid en goede manieren. Wie op de juiste momenten z’n mond kan houden, komt vaak een stuk verder. Zwkijgen kan echter ook dodelijk zijn voor een organisatie.

Hoge prijs
Uit een onderzoek van Leslie Perlow en Stephanie Williams van Harvard Business School blijkt dat individuen en organisaties een hoge prijs betalen voor zwijgen. Mensen komen door dat zwijgen vaak onder zware psychische druk te staan en dat kan gevoelens van vernedering, woede en rancune opwekken en zelfs de omgang tussen mensen op het werk verpesten, de creativiteit blokkeren en de productiviteit ondermijnen. Bovendien kan een organisatiecultuur van zwijgen terechtkomen in een neerwaartse spiraal. Kortom: een zwijgcultuur kan dodelijk zijn.

Remedie
Drie dingen kunnen je helpen de zwijgspiraal te doorbreken:

  • wees je bewust van de macht die je hebt om het zwijgen te doorbreken en anderen te stimuleren vrijuit te spreken;
  • weest bereid om je indien nodig afwijkend te gedragen door de norm te doorbreken;
  • bouw coalities op.

 

Reageer op dit artikel