nieuws

Vrouwen uiterst marketingcompetent

Taal en communiceren

Marketing is altijd in ontwikkeling, ook in tijden van recessie. Niets nieuws onder de zon dus. Of… speelt de managementondersteuner wellicht een beslissende rol hierin?

Kwam een tijd geleden de business aanwaaien, nu moeten bedrijven daar weer moeite voor doen. Dit is zichtbaar aan de vele seminars en workshops die worden aangeboden onder titels als ‘Marketing in crisistijd’. Sales- en accountmanagers doen nu weer waar ze ooit voor werden aangenomen: de boer op naar potentiële klanten. En om de relaties met bestaande klanten te verstevigen voorzien ze hen uitgebreid van aandacht. Bovendien gaan ze creatief om met een beperkter marketingbudget. Maar is dat nieuw of anders dan vóór de crisis?

Marketing draait om klant

Natuurlijk, marketing is altijd in ontwikkeling. De keurige vier p’s – Product, Prijs, Promotie en Plaats – zijn allang niet meer voldoende voor een effectief marketingbeleid. Customer relationship management, kortweg CRM deed midden jaren negentig zijn intrede. Belevenismarketing een paar jaar geleden. En ook de groei in het aantal bedrijfsevenementen de afgelopen jaren valt niet te ontkennen. Op dit moment wordt door veel organisaties de werking van LinkedIn en Facebook als marketinginstrument getest. Maar bottomline bij marketing is natuurlijk het centraal stellen van de klant. Niets nieuws dus, ondanks alle ontwikkelingen. Crisis of geen crisis.

Rol van de ondersteuner

En kan de managementondersteuner een rol spelen in de marketing? Nou en of. De managementondersteuner is vaak key-user van software applicaties en verantwoordelijk voor het beheren van de klantendatabase. Accuratesse, oog voor detail en taalvaardigheid zijn competenties die nodig zijn in het marketing(communicatie)vak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel managementondersteuners wordt gevraagd te assisteren bij marketingcommunicatieactiviteiten. Bovendien kunnen managementondersteuners vaak goed plannen en organiseren, een competentie die vooral bij het organiseren van evenementen goed van pas komt.

Vrouwelijke klantgerichtheid

Klantgerichtheid is echter dé marketingcompetentie bij uitstek. Je kunnen verplaatsen in de wensen van afnemers is stap één in het marketingproces. En dat is nu net wat de managementondersteuner al jaren doet. Vrouwen hebben over het algemeen een groter inlevend vermogen dan mannen. Bovendien wordt naar schatting 80 à 90% van alle koopbeslissingen door vrouwen genomen. En wie kan zich nu beter in een vrouw verplaatsen dan een vrouw zelf? Geen wonder dus dat steeds meer vrouwen doorgroeien naar marketingposities.

Wil je meer weten? Jocelyn Rebbens geeft tijdens de Workshopdagen op 21, 22 en 23 april een workshop Basisinzichten in marketing.

Reageer op dit artikel