vraag & antwoord

Bestaat er een lijst van functiebenamingen in het Engels?

Taal en communiceren

Je vindt uitleg over Amerikaanse/Engelse functiebenaming op www.bls.gov/oco/ocos012.htm.

Je vindt uitleg over Amerikaanse/Engelse functiebenaming op www.bls.gov/oco/ocos012.htm.

Reageer op dit artikel