vraag & antwoord

Beste collega’s. Begint ‘collega’s’ met een hoofdletter of een kleine letter?

Taal en communiceren

Je schrijft ‘collega’s’ met een kleine letter omdat het een gewoon zelfstandig naamwoord is: ‘Beste collega’s’. Dit in tegenstelling tot namen van personen (de zogenaamde eigennamen), die altijd een hoofdletter krijgen: ‘Beste Ben en Marja’.

Je schrijft ‘collega’s’ met een kleine letter omdat het een gewoon zelfstandig naamwoord is: ‘Beste collega’s’. Dit in tegenstelling tot namen van personen (de zogenaamde eigennamen), die altijd een hoofdletter krijgen: ‘Beste Ben en Marja’.

Reageer op dit artikel